"Hogy a mai napon gondot viseltél reánk"

Esteli ima

Uram Teremtőm,
Hálákat adunk a te szent felségednek
Végtelen szeretetedér,
Ingyen való kegyelmedér,
Hogy a mai napon gondot viseltél reánk,
Erőt, egészséget nyújtottál számunkra,
Munkánkba megsegítettél, és a te gazdag tárházadból
megelégítettél,
Köszönjük a te gondviselő kegyelmedet,
...
Bocsássál meg a te nagy irgalmasságod szerint minden
bűneinket,
Melyekkel megszomorítottuk a te szent orcádat,
Légy kegyelmes nekünk, mint bűnösöknek,
Oldozd el vétkeink kötelit,
hogy a te ösvényes utaidon járhassunk, és tégedet mindig
közelebb, közelebb hozzád jutva nagy nevedet áldjuk
és magasztaljuk.
Mert méltó vagy erre, élő Istenünk,
Mert mennynek, földnek ura, mindenségnek ura vagy,
Mert a te szavadra állott elő, Urunk, Istenünk,
Mindön, mindönbe dicsőítik a te nagy nevedet.
Rajtad tösz mindönki bizonyságot,
Az a pici kis hangya,
Az a kis bogár,
Az a mezei liliom,
Az a mezei virág, amire a te szavadra állott elő, Uram,
mer mögáldottad szépséggel, illattal,
Urunk, Istenünk, minket is álgyá meg
Tiszta szívvel,
Bölcs értelemmel,
Szeretettel,
Hogy tudjuk szeretni felebarátunkat,
Urunk, Istenünk, ne hagyd, hogy ez kihajjon a szívünkbü(l),
Hanem mindönkit szeretettel, békességgel, örömmel
Fogadjunk, tisztöljük, böcsüljük, mert a szeretet födöze,
Uram, mindönbü,
...
Uram, ezt őrizd mög magunkba,
Hogy szeressük egymást,
Hogy tégedet
Mindönbe áldjunk és magasztaljunk.
Mert méltó vagy ezekre, élő Istenünk,
Aki alkotónk, teremtőnk, megvaltónk,
megszentelőnk vagy,
Szent felségednek legyen mindönben dicséret, dicsőség,
most és mindörökkön örökké, ámen.

(Ferencszállás, Csongrád megye, 1972, gyűjtés, Erdélyi Zsuzsanna)

Jegyzeteim között találtam meg ma, most este ezt a népi imát, s aztán
gondoltam, hogy megosztom itt.
Minden elolvasója fogadja jó szívvel, örömmel.

Tekintsd meg PVeronika adatlapját »

Hozzászólások