Jólesett ma hallani

Ma délelőtt a misén ezeket az énekeket is hallottam,
s nagyon jóleső érzés volt őket hallani abban az egy
órában.
A napfény is halványsárgán és erősen sütött be hozzám
is, az egyik kicsit oldalt levő, szemközti íves, magas ablakon.
Vízkeresztre emlékezve szenteltvízzel hintettek minket, ottlevőket.

Az énekeket, szövegeiket nagyobbrészt biztosan jól ismeritek.
Összekerestem őket, a Hozsannás könyvemből is.
Az énekszövegek, ha engedünk kicsit a figyelmünknek,
nagyon sok érzést, gondolatot csillantanak meg.
Az énekszó, s ha az még közös is, sokban segíthet minket
Isten felé emelni szívünket.

Egyszerű, emberi szóval és szívvel szólalnak meg ezek az énekek.
Újra és újra felfedezhetjük kedvességüket, életörömüket.
Most "elmélkedő-idő" hiányában nem ragozom tovább a szavakat,
nem fűzöm tovább a gondolatokat.
Fogadjátok jó szívvel az itt leközölt, jól ismert énekszövegeket.

Dicsőség mennyben az Istennek

Dicsőség mennyben az Istennek!
Dicsőség mennyben az Istennek!
Az angyali seregek
Vígan így énekelnek:
Dicsőség, dicsőség Istennek.

Békesség földön az embernek!
Békesség földön az embernek,
Kit az igaz szeretet
A kis Jézushoz vezet,
Békesség, békesség embernek.

Dicsérjük a szent angyalokkal,
Imádjuk a hív pásztorokkal
Az isteni gyermeket,
Ki minket így szeretett,
Dicsérjük, imádjuk és áldjuk.

Kis Jézus! ne vess meg bennünket,
Hallgasd meg buzgó kérésünket.
Jászolodnál fogadjuk,
Hogy a vétket elhagyjuk,
Ó Jézus, ne vess meg, hallgass meg.

Dicsőség az örök Atyának
És értünk született Fiának,
S mindkettő Szentlelkének,
A malaszt kútfejének:
Dicsőség, dicsőség Istennek! (21. ének, H.)

Fényességén e mai napnak

Fényességén e mai napnak,
Éneket mondjunk a mi Urunknak.
Új esztendőben mi vigadjunk,
Vízkereszt napján hálát adjunk.

Ült a földön keserű homály,
Négyezer évig úr volt a halál.
Új esztendőben mi vigadjunk,
Vízkereszt napján hálát adjunk.

S csillag gyulladt a komor egen,
Mennyei fénnyel messze keleten.
Új esztendőben mi vigadjunk,
Vízkereszt napján hálát adjunk.

Nézvén nézte három bölcs király:
Gáspár és Menyhért, öreg Boldizsár.
Új esztendőben mi vigadjunk,
Vízkereszt napján hálát adjunk.

„Csillag támad Izrael felől!”
Bálám próféta szólott e felől!
Új esztendőben mi vigadjunk,
Vízkereszt napján hálát adjunk.

„Izraelben király született!
Menjünk imádni a szent kisdedet!”
Új esztendőben mi vigadjunk,
Vízkereszt napján hálát adjunk.

Mennek, mennek a csillag után,
Gyermeki hittel megy a karaván.
Új esztendőben mi vigadjunk,
Vízkereszt napján hálát adjunk.

Három szent bölcs hozza a szívét,
Hozza a váró nemzetek hitét.
Új esztendőben mi vigadjunk,
Vízkereszt napján hálát adjunk.

Áll a csillag egy kis ház fölött,
S ők leborulnak a Kisded előtt.
Új esztendőben mi vigadjunk,
Vízkereszt napján hálát adjunk.

Hoznak tömjént, mirha-kenetet,
Aranyat, s hozzá aranyszívüket.
Új esztendőben mi vigadjunk,
Vízkereszt napján hálát adjunk.

Szívünk hozzuk mi is ma, hívek,
Gyermeki szívet, színarany hitet!
Új esztendőben mi vigadjunk,
Vízkereszt napján hálát adjunk.

Tömjén módra száll fel énekünk,
Csorduló mirha szent szeretetünk.
Új esztendőben mi vigadjunk,
Vízkereszt napján hálát adjunk. (44. ének, H.)

„Hit, remény és szeretet, mely Tőle nyer életet:
Ez a hármas áldozat, melyet szívünk neki ad.
Szép jel és szép csillag, Szép napunk támadt,
Szép napunk támadt.” (43. énekből, H.)

A bejegyzést pedig a következőkkel zárom:
Az egyetemes könyörgések között
elhangzott egy mondat, valahogy így:
„…boldogságod fénye ragyogjon otthonunkban.”

S ahogy kicsit betűzgettem az énekszövegeket, úgy gondoltam,
hogy még ezt a szintén jól ismert ének első két strófáját is
bemásolom ide. Kicsit még kerekítem ezt a szép, ma hallott
énekcsokrot.

Istengyermek

"Istengyermek, kit irgalmad
Közénk lehozott,
Angyaloknak énekével
Néked áldozok.
Terjeszd fölém kezedet,
Hogy az Istenszeretet
Töltse el ma szívem, lelkem,
Jászolod tövén.

Bár nem látom gyermekarcod
Szent vonásait,
Hiszem mégis rendületlen:
Hogy már Te vagy itt.
És mosolygón fölfogod
Könnyemet, amit hozok
Ajándékul jászolodnak
Trónusához én." (23. ének, H.)

Tekintsd meg PVeronika adatlapját »

Hozzászólások


PVeronika

  • Dátum 08/01/2019 16:34
Kedves Kingcsabi és kedves M_Marietta_! Hálásan s nagyon köszönöm a Hajnalcsillag együttes megosztott Csak benned c. dalát és Pecznyík Pál, evangélikus költő költeményét! Egy pillanat alatt odaéreztetek mind a ketten, ahogy a naplóbejegyzést olvastátok, hogy azt mivel lehet még egészebbé tenni. Köszönöm még egyszer.