Élő kapcsoplat az Úrral.

"Olyan férfi levelét várom,aki be van töltekezve Szent Szellemmel , élő kapcsolata van az Úrral."
Írja, egy kedves , valószínűleg karizmatikus gyülekezethez tartozó hölgy . Kérdezem : Jézust személyes megváltójának és Urának elismerő keresztény, nem kapja a Szent Lelket megtérésekor, így nem lehet valódi élő kapcsolata az Úrral ?

Tekintsd meg ladisz adatlapját »

Hozzászólások


Orallo

 • Dátum 14/11/2018 19:43
Kedves Ladisz!

A Biblia ismét magát magyarázza.
Kérdésedre az összefüggések, folyamatok sora itt van:

Apostolok Cselekedetei 19. rész
2.
Monda nékik: Vajjon vettetek-é Szent Lelket, minekutána hivőkké lettetek? Azok pedig mondának néki: Sőt inkább azt sem hallottuk, hogy ha vagyon-é Szent Lélek.
3.
És monda nékik: Mire keresztelkedtetek meg tehát? Azok pedig mondának: A János keresztségére.
4.
Monda pedig Pál: János megtérésnek keresztségével keresztelt, azt mondván a népnek, hogy a ki ő utána jövendő, abban higyjenek, tudniillik a Krisztus Jézusban.
5.
Mikor pedig ezt hallák, megkeresztelkedének az Úr Jézusnak nevére.
6.
És mikor Pál reájok vetette kezét, szálla a Szent Lélek ő reájok; és szólnak vala nyelveken, és prófétálnak vala.

timola

 • Dátum 11/11/2018 18:18
Nlj777:
Ha érdekelt volna mondanivalónk, elolvastad volna itt a naplóban.
Nem így van?

Mindenkinek, akit a szabadító/gyógyító szolgálat Igei alapjai érdekelnek, ajánlom a figyelmébe a következő két videót:

https://www.youtube.com/watch?v=hJYABYlAcPo
https://www.youtube.com/watch?v=vpihUr8bA1k

Gondolom, Derek Prince neve ismerős több embernek ...
Igei, összeszedett, logikusan levezetett, hiánypótló alapigazságok.

nlj777

 • Dátum 09/11/2018 07:54
A nemjóját, mi van itt? Épp csak kiteszem a lábam, és azt látom, hogy huszonhét(!) hozzászólás? Pedig alig egynéhány szokott árválkodni egy-egy bejegyzés alatt. Na most nem volt egyetlen ember sem, aki egyedüliként épkézláb módon el tudta volna mondani, amit mondani "kellett", még utána húsz másiknak is rá kellett tenni egy lapáttal? Vagy tán csak nem arról van szó, hogy ahogy ők mondani szokták, nem bírtak a bennük lévő szellemmel és kitört? Érdekes, pedig én azt olvastam, hogy a prófétaszellemek engedelmeskednek a prófétáknak. Akkor most mégsem? Azért bízom benne, hogy senki sem gondolta komolyan, hogy én mindezt el is fogom olvasni, drágább nekem az időm ennél, továbbá volt már részem bőven a karizmatikus "szeretetből", köszönöm szépen, elég is volt belőle, szeretgessék csak egymást vele. Ezzel együtt természetesen változatlanul nyitott vagyok arra, hogy az igazságnak engedelmeskedve módosítsak a meglátásomon, így aztán ha valaki értelmes ember tényleg úgy gondolja, hogy nincs igazam abban, amit írtam, és ha szerinte a látottak, tapasztaltak alapján valami módon mégis téves következtetést vontam le, nyugodtan írjon privátban és fejtse ki az álláspontját. Mindössze annyi a feltételem, hogy világosan, érthetően, higgadtan, kulturáltan és mindenekfelett IGEI módon, sok-sok Bibliaidézettel alátámasztva indokolja meg, hogy a felekezete miért nem engedelmeskedik a Bibliának, konkrétabban Pál apostol intelmeinek az 1Korinthus 14-ben, ennyi az egész. Ha nem ezzel, illetve nem egy civilizált köszönéssel, bemutatkozással kezd az illető, és nem látom, hogy az írása tele lenne igeversekkel, már repül is a levele a szemétbe, ahová való. Aki nem tiszteli a teljes Igét, azt én sem tisztelem, aki nem emeli magasra a Biblia igazságát és nem szereti jobban az Úr Jézus szavait emberek tanításánál, az kevesebb a szememben a senkinél.

Ó, és a naplóbejegyzést, illetve az eredeti kérdést feltevő testvérnek azt mondanám, hogy sose sajnálja, ha nem felel meg a pünkösdista követelményeknek, hiszen az Úrtól van az értelmes feleség (Péld. 19:14), továbbá ahogy Isten embere mondta a királynak: "Az Úr neked annál sokkal többet adhat" (2Krón 25:9). És meg se ijedjen, ha kárhozattal és pokollal fenyegetve zsarolják, mert "Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz Annak, Aki engem elbocsátott, örök élete VAN, és nem megy a kárhozatra, hanem általMENT a halálból az életre" (János 5:24).

Mert elvégeztetett.

timola

 • Dátum 09/11/2018 07:52
Örülök a hozzászólásoknak :)
Barzil, köszönöm, hogy szántál rá időt és kifejtetted.
És igen: erről csak Isten tud meggyőzni.

Még megosztanék két személyes bizonyságot.
Református háttérből jövök, nekem problémám volt a nyelveken szólással. Úgy nőttem fel, hogy az ApCsel-ről azt hallottam, hogy az akkor volt, ma már nem így van ... Sémaként épült a gondolkodásomra, az Ige olvasása sem tudott ebből kizökkenteni.
A fordulat után kb. két hónappal szembesültem avval, hogy bár látom, és eszemmel értem, mégsem tudom elfogadni a nyelveken szólást.
Kértem Istent, hogy mutassa meg nekem, mi az igazság ...
Néhány nappal ezután történt, hogy egy reggel imádkoztam két lánnyal. Egy idő után az egyik lány franciául kezdett egy Zsoltárt mondani. Meglepődtem. Kifele menet megkérdeztem, hol tanulta a nyelvet - gyönyörű volt a kiejtése is. Nézett rám értetlenül, hogy ő nem tanulta. Akkor elmondtam, mit hallottam én. Leesett, hogy nekem szólt .... Ők nem tudtak a problémámról, sem arról, hogy mit kértem az Úrtól.
Ez volt az a pont, amikor kapituláltam.
És napokon belül megkaptam a nyelveken szólás ajándékát.

A napokban kaptam egy másik nagy bizonyságot.
Barátnőm elmesélte, hogy hegymászás közben volt egy komoly balesete. Amikor az időpontokat egyeztettük, kiderült, hogy abban az időszakban nyelvi ima közben többször közbenjártam érte, sőt értelmem számára is tudatosult, hogy érte indított imára.
Abban a helyzetben arra sem lett volna lehetősége, hogy bárkit felhívjon és imát kérjen ... De Ő előre elkészítette a megmenekülését ...

Mindenkit, aki átadta életét Jézusnak, bátorítanék arra, hogy kérjen erről személyes bizonyságot.
Még engem is meg tudott győzni, pedig én aztán tudok értetlenkedni ...

pactivald

 • Dátum 09/11/2018 01:30
Kedves Pumori!
ApCsel 2:13-15 Mások gúnyolódva szóltak: „Édes bortól részegedtek meg." Azonban előállott Péter a tizeneggyel együtt, és hangját felemelve a következőképpen szólott hozzájuk: „Zsidó férfiak, s Jeruzsálemben tartózkodó idegenek! Legyen mindannyiótoknak tudtára, és vegyétek fületekbe szavaimat mindannyian, semmiképpen sem részegek ezek, mint ahogy ti vélitek, hiszen a nappalnak még csak a harmadik órája van,

Kriszti71

 • Dátum 08/11/2018 23:56
Számtalan bizonyítékot olvashatunk az Újszövetségben a Szent Szellem létezéséről. Ezt nem a karizmatikusok találták ki, Isten igéje az élő bizonyíték. Kezdve Bemerítő Jánossal, aki Jézusról beszél a Máté 3,11-ben „Én vízbe merítem be azokat, akik megváltoztatják a gondolkodásukat és életüket. De aki utánam jön, annyival hatalmasabb nálam, hogy még arra sem vagyok méltó, hogy a saruját levegyem a lábáról. Ő majd Szent Szellembe és tűzbe merít be titeket.
„Amikor Jézus bemerítkezett, és utána feljött a vízből, hirtelen megnyílt a Menny, és ő látta, amint Isten Szent Szelleme galamb formájában leereszkedett, és rászállt. A Mennyből pedig hang hallatszott: „Ő a Fiam, akit nagyon szeretek, és akiben gyönyörködöm.” Máté 3, 16-17. Az Úr Jézus is a Szent Szellemmel járt, általa tett csodákat.
Mit mond Jézus, amikor kiküldi a tanítványokat a Márk 16,17-18-ban „Akik hisznek, azokat ezek a megerősítő és bizonyító jelek fogják kísérni: gonosz szellemeket űznek ki a nevemben; új nyelveken szólnak;ha kígyókat fognak meg, vagy halálos mérget isznak, még az sem árt nekik; betegekre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak.”
„De amikor a Szent Szellem leszáll rátok, erőt kaptok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt az egész világon mindenhol.” Ap.Csel. 1,8
A Szent Szellem eljövetelének ígérete a János 14, 15-17-ben „Ha szerettek engem, engedelmeskedtek parancsaimnak. Én pedig kérni fogom az Atyát, és ő másik Segítőt küld nektek, aki örökre veletek marad. Ő az Igazság Szelleme, akit a hitetlen emberek nem tudnak befogadni, mert nem látják, és nem ismerik fel. Ti azonban megismeritek és felismeritek őt, mert veletek együtt fog lakni, sőt bennetek él majd.” Róma 8,26.
„Hiszen a Szent Szellem mindent kikutat, még magának Istennek a mélységes titkait és gondolatait is. Mert egy bizonyos ember gondolatait is csak az illető szelleme ismeri igazán. Ezért az ő belső dolgait senki más nem ismerheti. Ugyanígy, Isten gondolatait sem ismeri más, csak Isten Szelleme. Mi azonban nem ennek a világnak a szellemét kaptuk, hanem az Istentől származó Szent Szellemet. Őt Isten azért adta nekünk, hogy általa megismerhessük, amiket Isten — ingyen kegyelemből — nekünk ajándékozott. Amikor ezekről a dolgokról beszélünk, nem az emberek bölcsessége szerint szólunk, hanem úgy, ahogy a Szent Szellem tanít: szellemi dolgokat szellemi módon magyarázunk. De aki nem szellemi természetű, az nem tudja felfogni az Isten Szellemétől származó dolgokat. Számára mindez csak bolondság. Egyszerűen képtelen felfogni, de nem is csoda, hiszen ezeket csak a Szent Szellem által lehet megérteni. A szellemi ember viszont mindent meg tud vizsgálni és érteni, és képes mindent helyesen mérlegelni és értékelni. Őt magát azonban senki sem tudja igazán megérteni. Mert ahogyan az írás mondja „ Ki ismeri és érti az Úr gondolatait, tanácsot ki adhat neki?” Ézs. 40,13 Bennünk azonban Krisztus gondolatai és szándékai élnek, és az ő gondolkozásmódja szerint gondolkozunk.” I. Kor 2,10-16.
Amikor Szent Szellemmel betöltekezünk, vele járunk, élő és erővel teljes lesz a hitéletünk, telve leszünk örömmel az Ő jelenlétében. Ő létezik, elvezet minket az igazságra.
„De aki nem szellemi természetű, az nem tudja felfogni az Isten Szellemétől származó dolgokat. Számára mindez csak bolondság. Egyszerűen képtelen felfogni, de nem is csoda, hiszen ezeket csak a Szent Szellem által lehet megérteni.”

Barzil

 • Dátum 08/11/2018 22:30
Pumori a humorod fantasztikus! Vsizont azt írod, nem cinizmusból írtad ...s azután maró cinizmussal folytatod a kommentedet. Az elméddel van baj, vagy a szíveddel? Mindkettővel?

Pumori
Jelenleg online

 • Dátum 08/11/2018 22:15
Barzil, nem cinizmusból irtam... s már látom amit eddig is tudtam, emberek tudnak egyszer értelmeseket mondani és nem sok időre rá nyelveken beszélni amit még ők sem értenek de lealább öröm tölti el őket. Gagyogásnak hivják az ilyen időtöltést s gyermekkor elmultával csökken az iránta való érdeklődés, de szeszes italokat, tudatmodositókat fogyasztó felnőttek néha-néha felfedezik a benne rejlő örömöt.

Barzil

 • Dátum 08/11/2018 21:53
Pumori, én sosem kezdek hablatyolni, pedig tudnék. De megvárom, míg a Szent Szellem beburkol az Ő jelenlétébe, s akkor az örömtől túlcsordulva "megtelik a szívem és a szám hálaadással, ami gyakran átfordul egy ismeretlen nyelven történő továbbimádkozásba!
Pumori, te a hablatyolásod közben éreztél valamit? Úgy értem a nyelveken szólást megtapasztaló emberek megvetésén kívül? Nos, biztos vagyok benne, hogy nem. S éppen ez a különbség. Amikor a Szent Szellem jelenléte és inspirálása egy hívő embert valami idegen nyelven megszólalásra késztet, olyankor minden esetben csodát él át: megszabadul a depresszióból, megoldódik egy nehéz élethelyzete, vagy megerősödik a hitében életörömében, stb. S közben, tehát az idegen nyelven imádkozás közben erőteljesen érzékeli Isten jelenlétét, ami csodálatos érzés, csak annyit mondhatok, s kívánom mindenkinek, - Pállal együtt, - ennek megtapasztalását, megélését. Persze ennek megtapasztalásához először is hinni kellene, hogy a Szent Szellem létező Személy, akit az Atya küldött Jézus mennybemenetele után, aki ma is erővel, hatalommal teljes Isteni személyként végzi a dolgát mindazokért, akik Krisztuséi! Remélem eljön a Te időd is Pumori, amikor megismered a Szent Szellemet, s a cinizmusod örömbe fullad!

Pumori
Jelenleg online

 • Dátum 08/11/2018 21:29
Nyelveken beszélni = félre beszélni..., hiszen aki nyelveken beszél saját maga sem érti mit beszél..., mert ha érti akkor nem nyelveken beszél hanem más nyelven beszél ... Ha ő is és a közönsége is érti akkor meg minek a tolmács?
(lehet nyelveken beszélek? Ja...da...jesz...vii,..ano...):)

fairy

 • Dátum 08/11/2018 21:14
Barzil-al értek egyet. Ez a turbó nagyszerű hasonlat. Köszi! :)

Barzil

 • Dátum 08/11/2018 21:07
.. ladisz kérdésére az én vélemyényem az, hogy az Úr Jézus Krisztussal való élő kapcsolat nem a nyelvekenszólás által van, hanem a Hozzá való viszonyulásunk által. Tehát aki nem szól nyelveken, lehet jobb kapcsolata Istennel, mint annak, aki szól, de a viszonyulása erősen kifogásolható. A nyelveken szólás tehát nem üdvösség-kérdés, még csak nem is minősíti az Úrral való kapcsolatot. A nyelveken szólás olyan, mint egy dízelautón a turbó. Ha nincs turbó, az autó akkor is megy, de ha van, az előzés sokkal hatékonyabb... s mi férfiak ezt azért nagyra értékeljük ugyebár!

Barzil

 • Dátum 08/11/2018 20:58
Véleményem szerint nlj777 jól körülbástyázta magát félreértelmezett bibliai szövegrészekkel, kárhoztatja a karizmatikusokat, csakúgy, ahogy ő is elszenvedte a kárhoztatást valamikor bizonyos karizmatikusoktól. S amikor valaki ezen a területes sérül, s nem tudja feldolgozni, akkor a sebe nem gyógyul, s megkeményedik és általánosít és kárhoztatja mindazokat, akik abban a körben vannak, ahonnan a sérelem érte. Mivel nem bocsátott meg, s nem fogadja el a karizmatikusokat, így gyűlöl. S mivel gyűlöl, a célja éppen az, hogy mindenkivel meggyűlöltesse a karizmatikusokat. Ilyen esetben, - ahogy Timola is írta, - semmilyen helyes ígei érvelés nem elég meggyőző. Isten tudja Őt meggyőzni.
A visszaélések nem teszik semissé a nyelvekenszólás valóságos és igaz voltát. Mint ahogy a joggal való visszaélés sem teszi feleslegessé vagy ördögivé a jogrendsezrünket.
Kundalini fertőzés pedig nem volt a Korinthusi gyülekezetben, mégis eszeveszett rendetlenség volt a nyelvekenszólás terén, csakúgy, mint manapság sok helyen.
Továbbá, Pál szólt nyelveken, s nem olyan nyelven, ami jelül adatott volna idegen nemzeteknek, hanem olyan nyelven, amit saját maga nem értett, de a lelke-szelleme épült általa, megtelt erővel, s hittel és örömmel. Itt, ahol a nyelvekenszólás rendjéről intézkedik, elmondja hogyan él ő maga a nyelvekenszólással:

1Korinthus 14,2-19 (Károlyi fordítás)
"Mert a ki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek; mert senki sem érti, hanem lélekben beszél titkos dolgokat. A ki pedig prófétál, embereknek beszél épülésre, intésre és vígasztalásra. A ki nyelveken szól, magát építi; de a ki prófétál, a gyülekezetet építi.
Szeretném ugyan, ha mindnyájan szólnátok nyelveken, de inkább, hogy prófétálnátok; mert nagyobb a próféta, mint nyelveken szóló, kivévén, ha megmagyarázza, hogy a gyülekezet épüljön.
Ha már most, atyámfiai, hozzátok megyek, és nyelveken szólok, mit használok néktek, ha vagy kijelentésben, vagy ismeretben, vagy prófétálásban, vagy tanításban nem szólok hozzátok?....
...Azonképen ti is, minthogy lelki ajándékokat kívántok, a gyülekezet építésére igyekezzetek, hogy gyarapodjatok.
Azért a ki nyelveken szól, imádkozzék, hogy megmagyarázza. Mert ha nyelvvel könyörgök, a lelkem könyörög, de az értelmem gyümölcstelen.
Hogy van hát? Imádkozom a lélekkel, de imádkozom az értelemmel is; énekelek a lélekkel, de énekelek az értelemmel is.
Mert ha lélekkel mondasz áldást, az ott lévő avatatlan miképen fog a te hálaadásodra Áment mondani, mikor nem tudja, mit beszélsz? Mert jóllehet, te szépen mondasz áldást, de más nem épül abból.
Hálát adok az én Istenemnek, hogy mindnyájatoknál inkább tudok nyelveken szólni;
De a gyülekezetben inkább akarok öt szót szólani értelemmel, hogy egyebeket is tanítsak, hogy nem mint tízezer szót nyelveken.

Tehát három fő dolgot mond Pál:

- az értelmünk számára ismeretlen nyelveken szólás jó dolog, de nem a gyülekezet - közősség - építése céljára adatott, hanem egyéni épülésre. Pál akarja, hogy mindnyájan szóljanak nyelveken, de nem a gyülekezetben fennhangon! Kivéve, ha van magyarázat, szellemi kijelentés által, amit persze nem az idegen nyelven szóló személy kap, hanem valaki más. (Ezzel is vissza lehet élni. Volt alkalmam visszaéléseket tapasztalni, s volt részem olyanban is, ahol prófécia hangzott el idegen nyelven szólás által, amireegy jelenlevő felkent személy rögtön megkapta a Szent Szellemtől az idegen nyelven elhangzó üzenet magyarázatát, s utána a prófécia - ami nagyon konkrét dolog volt, - beteljesedett. Ha valakit érdekel, privátban elmesélem)
- a prófétálás és a nyelveken szólás megmagyarázása természetfeletti kijelentés által (ami szintén lehet prófécia, vagy nagyon aktulius üzenet a gyülekezetnek, stb.) ezek magasabbrendő ajándékok, mint az egyéni épülésre adatott nyelvekenszólás, mert ezek a közösség építésére adatnak - s ezekre törekedni kell Pál szerint
- a gyülekezetben ne legyen hangos nyelvekenszólás, mondja Pál. Ha valaki mégis megteszi, akkor, ha valaki más megkapja az elhangzottak értelmét a Szent Szellemtől, s az elhangzottakat a gyülekezet igaznak ítéli, vagy prófécia volt s beteljesedik, akkor bizonyítást nyer, hogy valóban a Szent Szellem indította az illetőt, hogy a szabály ellenére idegen nyelven hangosan szólaljon meg. A Szent Szellem ugyanis felülírhat bizonyos szabályokat, főleg, ha az csupán Páli rendelkezés, a gyülekezet rendjére vonatkozóan. Ha viszont az idegen nyelven hangosan megszólaló személy "beég" m,ert nincs magyarázat, akkor legközelebb nem mer hangoskodni. Ha mégis, le kell őt inteni. Ez az értelmezése a Pál által foganatosított rendtartásnak

fairy

 • Dátum 08/11/2018 20:32
Szerintem a hölgy arra gondolhatott, hogy az úriember legyen szent szellemmel betöltekezve + legyen élő kapcsolata az Úrral. Tehát mindkettő legyen meg.
De talan ezt tőle is jó lenne megkérdezni.

Amúgy meg ez az egyik legvitatottabb témánk, de szerintem ha valaki nincs betöltekezve szent szellemmel attól lehet élő kapcsolata az Úrral. Pál azt mondja, hogy éljünk a lehetőséggel, de ha nem tesszük abból még nem lesz üdvösség kérdés.
Azonban ha a szeretetet nem gyakoroljuk egymás felé, nos az már necces... :)

timola

 • Dátum 08/11/2018 20:20
Helyesen: nem az a gyenge, aki belátja tévedését és visszavesz, hanem az, aki ebben a helyzetben visszaél a lehetőséggel.

Ezvan.
Nem vagyok boldog ettől a naplótól, de ...
Az teszi jól, aki nem szól hozzá a bejegyzésekhez. :(

timola

 • Dátum 08/11/2018 19:49
Tamás: nem az a gyengeség, hogy valaki belátja a tévedését és visszavesz, hanem az, aki ebben a helyzetben visszaél a lehetőséggel.
Befejeztem.

Tamas__

 • Dátum 08/11/2018 19:37
Ha megtérnél, akkor tudnád, mért. De igyekszem tartózkodni a jövőben attól, hogy kifejezzem aggodalmam.

Ugye te sem veszed sértésnek ezt a kommentet...

timola

 • Dátum 08/11/2018 19:12
Tamás: nem tudom mért veszed sértésnek, amit írtam.
De nem vitatkozom: tartózkodom a jövőben attól, hogy kifejezzem aggodalmam.

Nlj777: nem parancsolgattam - tanácsot adtam, kéretlenül - bocsánatot kérek.

Az 1 Kor 12-14 és Thes, Kol, Ef levelek is érintik a témát.
A nyelveken szólás építő, ezt is hasznára adja Krisztus testének a Szent Lélek.

A felekezetek különböző módon értelmezik az idevonatkozó részeket, ezzel nem is lenne baj.
Akkor kezd elmérgesedni a beszélgetés, ha a túloldalról értékítéletet fogalmazol meg, egy adott jelenséggel kapcsolatosan.
Pl ahogy a tapasztalatod leírtad ... vagy ahogy összefüggésbe hozod okkult jelenségekkel a nyelveken szólást, illetve ahogyan "kriminalizálod" azokat, akik ebben hisznek.
Mindenki úton, tanulópályán.

Amúgy meg, meggyőződéseket ütköztetni értelmetlen.

Visszatérve a naplógazda kérdéséhez: én úgy értem, hogy a hölgy két feltételt szabott. - legyen a potenciális "jelölt" megtérve és legyen betöltekezve Szent Lélekkel.
Biztosan tudna arra válaszolni, mért ezt fogalmazta meg.
Neked is van elvárásod, nem?

Tamas__

 • Dátum 08/11/2018 18:41
Utolsó percre hagyni a megtérést? Timola, előbb légy szíves értelmezd, amit leírtam, mielőtt ennyire hülyének nézel. Köszönöm.

timola

 • Dátum 08/11/2018 18:15
Tamás: azért ne légy annyira nyugodt, ne hagyd az utolsó percre a megtérést, mint azok ott kereszten ...

timola

 • Dátum 08/11/2018 18:12
Ami meg nyelveken szólás helytelen gyakorlatát illeti: kétségtelen, hogy előfordul hamisítás, sok embert megbotránkoztat.
Ettől még minden szó igaz, amit erről az Ige mond, függetlenül attól, hogy gyakorlatba helyezés egyeseknél testi.

Nem gondolom, hogy üdvösség feltétele, de olyan időket élünk, hogy a megmaradás hitben is lassan lehetetlen pl. enélkül az ajándék nélkül.

timola

 • Dátum 08/11/2018 18:06
De a szabadító szolgálat nem emberi akaraton nyugszik.
Vannak feltételek, amiket be kell tölteni; annak is, aki fele szolgálnak, annak is, aki ebben résztvesz.
Az Igében van arra példa, amikor visszaéltek Jézus nevének a tekintélyével - éppen csak megúszták az elkövetők ... ApCsel 19:13-17 -Skéva fiaira gondolok.
Nagyon kevés ember által működik (lásd feltételek), de attól ez még valóság.
Sőt, ha az Egyház nem lenne olyan erőtlen, mint napjainkban néhol, ez kellene a természetes legyen.

Tamas__

 • Dátum 08/11/2018 18:05
A bűnöző keresztre feszítve Jézus mellett se nem merítkezett be, se nem "telt meg Szent Szellemmel", se nem csinált semmilyen vallásos mutatványt, mégis maga Jézus biztosította őt arról, hogy együtt lesznek a mennyben. Ez nekem nagyon megnyugtató, és pontosan elárulja, mi fontos Istennek.

Ahogy a Bibliában olvassuk, a nyelveken szólás ott és akkor indokolt volt és szükség volt rá. Ezért adta Isten ott és akkor bizonyos embereknek. Semmiképp nem a megtértség általános fokmérője, már csak azért sem, mert Isten nem ruház fel valakit "csak úgy" ilyen képességgel, hogy magát vagy a körülötte levőket szórakoztassa vele. Engem elképeszt, mégis hogyan pattanhat ki ez valaki fejéből.

timola

 • Dátum 08/11/2018 17:54
Luk 10:9 És gyógyítsátok a betegeket, akik ott lesznek, és mondjátok nekik: Elközelített hozzátok az Isten országa.

Luk 11:20 Ha pedig Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa.
Luk 11:21 Mikor az erős fegyveres őrzi az ő palotáját, amije van, békességben van;
Luk 11:22 De mikor a nálánál erősebb reá jövén legyőzi őt, minden fegyverét elveszi, melyhez bízott, és amit tőle zsákmányol, elosztja.
Luk 11:23 Aki velem nincs, ellenem van; és aki velem nem takar, tékozol.

timola

 • Dátum 08/11/2018 17:41
Olvasd át újra a négy evangéliumot és az ApCsel-t, kifejezetten erre fókuszálva. Meg fogsz lepődni, mennyi mindent akar velünk közölni a témáról az ihletője ...
Egy példa, amely rávilágít sok bonyolult részletkérdésekre a Luk9:38-43-ban.
Nyugodt pillanataidban olvasd el és elmélkedj az Igén.
Luk 9:38 És íme egy a sokaság közül felkiálta, mondván: Mester, kérlek téged, tekints az én fiamra; mert nekem egyetlen egyem:
Luk 9:39 És íme a lélek megragadja őt, és hirtelen kiált; és szaggatja őt, annyira, hogy tajtékot túr, és nehezen megy el tőle, szaggatván őt.
Luk 9:40 És kérem a te tanítványaidat, hogy űzzék ki azt, de nem tudták.
Luk 9:41 Felelvén pedig Jézus, monda: Óh hitetlen és elfajult nemzetség! meddig leszek köztetek, és [meddig] tűrlek titeket? Hozd ide a te fiadat!
Luk 9:42 Amíg pedig az odaméne, azon közben az ördög földhöz üté azt, és megrángatá. De Jézus megdorgálá a tisztátalan lelket, és meggyógyítá a gyermeket, és adá azt az ő atyjának.
Luk 9:43 Elálmélkodának pedig mindnyájan az Istennek nagyságos erején.

SzendreiSandor

 • Dátum 08/11/2018 13:35
Attól, hogy valaki elmondja a megtérő imát, ill. elismeri Jézus Krisztust úrának, megváltójának, szabadítójának, még nem megtért keresztény! Az alámerítkezés sem biztosíték arra, hogy megtért és újjászületett keresztények lettünk. Vannak akiknél csak annyi történik, hogy az alámerítkezésük elött, szárazbűnösök, vízbemerítkezésük után, nedves bűnösökké váltak. Ha nem adjuk át Istennek az életünket, nem történik semmi. Megtérni is csak kegyelemből, hit által lehetséges! A kegyelem pedig nem jár, és nem is kapja meg mindenki. Amíg pedig nem születünk újjá, addig a szellemünk is halott, de a Szent Szellemtől való betöltekezés is más! Sok embert megérint a Szent Szellem ereje, de az még nem betöltekezés.
Aki már betöltekezett a Szent Szellemtől, az nyelveken is tud imádkozni. Az újjászületett keresztèny teste a Szent Szellem temploma. Ha a Szent Szellemet megbàntjuk pl. (paráznaságot követünk el) akkor nagyon gyorsan eltávozik a testünkből. Egyébként naponta meg kell térnünk, mert még nem vagyunk tökéletesek. Csak a szellemünk szent és tökéletes, de legtöbbszőr a lelkünk és a testünk kívánságainak engedelmeskedünk. Szellemi emberekké kellene válnunk!

nlj777

 • Dátum 08/11/2018 13:03
Először is szeretnék egy Bibliarészt, ami a "szabadító szolgálatról" beszél. Csak mert emberek parancsolgatásainak én nem engedelmeskedem, csakis Jézus Krisztus Igéjének, azaz Neki magának, hiszen Ő a testté lett Ige. Másrészt pedig nem, nem arra a másik részre gondolt, szó szerint idézte. ApCsel2-ben valóban a Szent Szellemtől beszéltek nyelveken, így van, az idegen, jövevény, azaz nem zsidó népekhez beszéltek a saját nyelvükön, holott ők maguk nem beszélték maguktól ezeket a nyelveket. Némelyek pedig, akik szintén nem beszélték ezeket a nyelveket, a médek, elámiták, mezopotámiaiak, egyéb népek nyelveit, nem értették ezt, nem értették, amit hallottak, ezért mondták azt, hogy biztosan bortól részegedtek meg, mert nem értették a szavukat (nem halandzsázás volt, hanem értelmes, struktúrával bíró nyelvek). Ezért is mondja azonnal nekik Péter (és elsőként említi a zsidókat, épp emiatt, mert ők nem értették az idegen nyelveket), hogy NEM RÉSZEGEK EZEK. Figyelem! Nem azt mondja, hogy "nem bortól részegedtek meg", hanem azt mondja, hogy NEM RÉSZEGEK! Ravaszul kiforgatható igerészek, de a figyelmes olvasás leleplezi a trükköt. Úgyhogy még ha lett is volna az illető hívőnek annyi Bibliaismerete, hogy inkább erre a részre gondoljon, ott sem így mondja az Írás. Istennek kell engedelmeskedni, nem embereknek, helyesen kell hasogatni az Isten Igéjét, nem szabad kicsavarni a magunk meg a felekezetünk kénye-kedve szerint, hogy ezekhez illeszkedjen. Ahogy Pál is mondja, ha embereknek akarnék tetszeni, Isten szolgája nem volnék, de maga Jézus is azt mondja, hogy "Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, a melyek embereknek parancsolatai."

Nem mellesleg sok-sok évvel ezelőtt elkezdett vádaskodni nekem egy bizonyos karizmatikus felekezet képviselője, hogy hát én nem vettem a Szent Szellem ajándékát, én valószínűleg meg sem vagyok mentve, satöbbi, satöbbi, nekem meg ugyan rémlett (még nem ismertem annyira a Bibliát, mint ma), hogy ajándékokról beszél a Biblia, és nem értettem, hogy miért kér valaki számon rajtam olyat, amit egyébként ajándékba kapunk, és még írja is, hogy annak adja, akinek akarja, de mondom elmegyek vele egy alkalomra, gondoltam hátha én tévedek, hátha ők tudnak valamit, amit én nem, hátha nekem elkerülte valami a figyelmem, adjunk egy esélyt a dolognak! Úgyhogy teljesen nyitott voltam arra, hogy kijavítsanak és elismerjem a tévedésem (korábban ateista voltam, úgyhogy volt gyakorlatom abban, hogy megadjam magam az igazságnak). Viszonylag mérsékelten indult a dolog, csak néha-néha visítozott be valaki hátulról kissé ijesztően. De mondom ez még akármi is lehet, biztosan csak nem értem még, hogy mi is történik itt igazából. Végül is az Úrnak gondolatai annyival felette vannak az én gondolataimnak, mint a ég a földtől, úgyhogy ne legyek előítéletes. Aztán amikor a prédikáció utáni imába fogott a színpadon beszélő úriember, kitört a káosz, rángatódzás, üvöltözés... a mögöttem álló srác a nyakamba köpködött, miközben halandzsaszöveget kántált... kizárt, hogy "angyali nyelv" lett volna, nevetségesen hülyén hangzott, semmi struktúrája nem volt, márpedig egy értelmes nyelvnek van szerkezete... továbbá akkora volt a hangzavar, hogy gyakorlatilag kihangosítva sem lehetett hallani, hogy a prédikátor mit mondott, ergo azzal kellett szembesülnöm, hogy azt sem tudtam, MÉGIS MIRE KELLENE ÁMENT MONDANOM, úgyhogy inkább azt mondtam, hogy én húzok, mint túzok... Úton hazafelé végig azon gondolkodtam (és utána is néztem otthon, hogy tényleg úgy van-e), amit Pál mondott az Istentiszteleti rendről, hogy Isten a rend Istene, nem a zűrzavaré, hogy a nyelveken szóló hallgasson, ha nincs, aki lefordítsa, amit mond, és egyszerre csak egy beszéljen, ez a dolog semmiképpen sem lehet Istentől. Üvöltözés, köpködés... szégyen-gyalázat, hogy ilyennek állítják be a Szent Szellemet. Továbbá a nyelveken szólás nem a hívőknek jel, hanem a hitetleneknek, mégis folyton számon kérik rajtam és kárhoztatnak érte, gyakorlatilag ez az első vagy a második mondat, mintha nem lenne még több, mint ezer oldalnyi téma a Szentírásban, amiről beszélni lehetne. Katasztrófa, tragédia. Az egész 1Korinthus 14 erről a jelenségről szól, szó szerint ez ellen beszél, nem fér a fejembe, hogy hogy nem veszi ezt észre valaki észre, talán mindig átlapozza ezt a részt, ha egyáltalán olvassa a Bibliát?

Később kezdtem el nyomozni egy kicsit, hogy mégis mi a bánat ez a jelenség és hogyan kúszhatott be a gyülekezetbe, akkor találtam rá erre a kundalini-témára, indiai jóga, teljesen ugyanezt művelik, színtiszta New Age, pont, ami egy hívőnek kell... pazar. Megemlítendő még egy interjú, amit láttam, egy ex-pásztorral készült, aki elmondása szerint sosem volt hívő, csak beleszületett a karizmatikus vallásába. A szülei vezetők voltak, ők tanították meg, miket kell mondani, aztán ő csak rátette a kezét az emberekre, azok meg egymás után dőltek el, röhögtek meg gurultak jobbra-balra a földön, holott a pasas még csak nem is hitt Istenben. Irgalmatlanul megszedte magát, aztán mikor már elég pénze lett és elege lett abból az örültek házából, szépen lelépett és élt, mint hal a vízben. Úgyhogy köszönöm szépen, én szeretem az igazságot és gyűlölöm a hazugságot, és nem is fogja nekem megmondani senki vallásoskodó mázba öntve, hogy mit mondhatok és mit nem, kitől kell engedélyt kérnem és kitől nem, aki meg akarja ismerni a "Sátán mélységeit", hát tegye, lelke rajta, "én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk" (Józsué 24:15).

Mandulavirag

 • Dátum 08/11/2018 07:13
A megtérésnél a Szentlélek által születik újjá az ember, de a betöltekezés más. Minden kérdésre a Bibliából keressük a választ,az Apcsel 2-ben van leírva,mikor Jézus felment a mennybe utána 10 nappal pünkösdkor a SzentSzellem kitöltetett az egybegyűlttekre.Akkor voltak olyanok,mint a részegek/ de nem bortól, hanem Szent Szellemtől beszéltek nyelveken/Péter mondja:ez az amit Joel próféta mond, hogy az utolsó napokban/azaz most/ kitöltök a Szellememből minden testre -mondja Isten.... :-))

timola

 • Dátum 08/11/2018 06:46
Szerintem az ApCsel 2:13 fejezetre gondolt.

A kundalini és egyebekkel meg akkor foglalkozz, ha szabadító szolgálatban vagy. Lehet, még akkor se kellene.
Kapsz kijelentést, hogy mivel állsz szembe, ha ez a dolgod.
A figyelmed fókuszában maradjon a Fil 4:8, meg a Róm 8:38-39 igazságai.

nlj777

 • Dátum 08/11/2018 03:37
Hogyne lehetne, még élőbb is. Érdemes beírni a youtube keresőjébe, hogy "kundalini szellem", és megnézni néhány videót a keresési eredmények közül. 1Korinthus 14. fejezetét hozzáolvasva már egy elég korrekt képet kaphatunk, hogy tulajdonképpen miről is szól és miben hibádzik ez az egész. Rajtam legutóbb a munkahelyemen kérte valaki számon, hogy vajon betöltekeztem-e már, stb., stb., mire megkérdeztem, hogy ugyan miért is jó ez a kaotikus viselkedés, illetve hol látott ilyet a Bibliában, mire azt a választ kaptam, hogy márpedig meg van írva, hogy "részegek, de nem bortól", és ezzel részéről el volt döntve a kérdés. A szóban forgó testvér nyilván nem olvasta a Bibliát, mert a kiragadott rész így szól eredeti szövegkörnyezetben:
"Ámuljatok és bámuljatok, vakítsátok magatokat és megvakultok! részegek, de nem bortól, tántorognak, de nem részegítő italtól. Mert rátok önté az Úr a mély álomnak lelkét, és bezárta szemeiteket, a prófétákat, és fejeiteket, a nézőket befedezte; És lesz mind e látás néktek, mintegy bepecsételtetett írás beszédei, a melyet oda adnak egy írástudónak, mondván: Olvasd, kérlek, és ő szól: Nem tudom, mert bepecsételtetett."

Nekem ez inkább a vakság szellemének tűnik, semmint bármi másnak.

Pumori
Jelenleg online

 • Dátum 08/11/2018 00:09
Nem lehet mis-másolni, a Szent Szellem valszeg több mint a Szent Lélek és az élő kapcsolat az Úrral azt jelenti hogy ott csak másodhegedűs lehetsz..., ha akarsz.