Élő kapcsoplat az Úrral.

"Olyan férfi levelét várom,aki be van töltekezve Szent Szellemmel , élő kapcsolata van az Úrral."
Írja, egy kedves , valószínűleg karizmatikus gyülekezethez tartozó hölgy . Kérdezem : Jézust személyes megváltójának és Urának elismerő keresztény, nem kapja a Szent Lelket megtérésekor, így nem lehet valódi élő kapcsolata az Úrral ?

Tekintsd meg ladisz adatlapját »

Hozzászólások


ladisz

 • Dátum 27/11/2018 20:09
Olvasva a kommenteket és sokat beszélgetve karizmatikus és nem karizmatikus hívőkkel , az nyilvánvaló , hogy a szentlélekkel való betöltekezés mibenléte a legnagyobb törésvonal és megosztottság a két oldal között .
Ami szomorú az egészben, hogy többnyire mindkét oldalt az ítélkezés, a fölényesség, egymás lekezelése jellemez és főként szeretetlenség indulata fűt egymással szemben, legalábbis nagyon sok esetben ezt tapasztaltam .
Pedig a rögtön a szentlélek rendkívüli ajándékai után (I.Kor.12. fejezet) a teljes 13. fejezet- a szeretet himnuszában - gyakorlatilag figyelmeztet az ige minden Krisztusban élőt , hogy a szeretet a legfontosabb mérce , hitünk semmit nem ér a szeretet megléte megélése nélkül , gondoljunk bármit magunkról, hitünkről és tartozzunk bármelyik felekezethez -
Mivel , mind a karizmatikus testvéreknek, mind a másik oldalnak sok igehely szolgál igazuk, hitük alapjainak alátámasztására , és mivel mint ahogy pont ebben a fejezetben figyelmeztet az ige , hogy a tudásom Isten dolgaiban is csak töredékes lehet így nem tudok és nem is akarok állást foglalni.
Elfogadom a nem karizmatikusok érveit , részben éppen a I.Kor. 12 alapján , hogy az Úr Lelke adományoz szent akarata szerint karizmákat annak és azt amivel használni tud éppen ott és abban a szolgálatban ahova az Isten rendelte . A karizmatikusok által citált sok igehely is szépen bizonyítja , hogy az apostoli korban milyen bőségesen árasztotta Isten a rendkívüli kegyelmi ajándékait és hogyan működtek.
Nincs okom és jogom megkérdőjelezni, sem az itt ebben a blogban írt bizonyságokat ( pl.Timola ) vagy bármelyik személyesen is ismert keresztény hívő kortársam hasonló személyes tapasztalatát, például a nyelveken szólásban , azért is említem ezt , mivel mint egy a legtöbbet emlegetett bizonyítéka a betöltekezésnek .
Kívánom mindnyájunknak vezessen , tartson meg bennünket a Szentháromság Istene a helyes Neki tetsző úton, erősítsen hitben, reménységben , szeretetben !

Orallo

 • Dátum 14/11/2018 19:43
Kedves Ladisz!

A Biblia ismét magát magyarázza.
Kérdésedre az összefüggések, folyamatok sora itt van:

Apostolok Cselekedetei 19. rész
2.
Monda nékik: Vajjon vettetek-é Szent Lelket, minekutána hivőkké lettetek? Azok pedig mondának néki: Sőt inkább azt sem hallottuk, hogy ha vagyon-é Szent Lélek.
3.
És monda nékik: Mire keresztelkedtetek meg tehát? Azok pedig mondának: A János keresztségére.
4.
Monda pedig Pál: János megtérésnek keresztségével keresztelt, azt mondván a népnek, hogy a ki ő utána jövendő, abban higyjenek, tudniillik a Krisztus Jézusban.
5.
Mikor pedig ezt hallák, megkeresztelkedének az Úr Jézusnak nevére.
6.
És mikor Pál reájok vetette kezét, szálla a Szent Lélek ő reájok; és szólnak vala nyelveken, és prófétálnak vala.

timola

 • Dátum 11/11/2018 18:18
Nlj777:
Ha érdekelt volna mondanivalónk, elolvastad volna itt a naplóban.
Nem így van?

Mindenkinek, akit a szabadító/gyógyító szolgálat Igei alapjai érdekelnek, ajánlom a figyelmébe a következő két videót:

https://www.youtube.com/watch?v=hJYABYlAcPo
https://www.youtube.com/watch?v=vpihUr8bA1k

Gondolom, Derek Prince neve ismerős több embernek ...
Igei, összeszedett, logikusan levezetett, hiánypótló alapigazságok.

timola

 • Dátum 09/11/2018 07:52
Örülök a hozzászólásoknak :)
Barzil, köszönöm, hogy szántál rá időt és kifejtetted.
És igen: erről csak Isten tud meggyőzni.

Még megosztanék két személyes bizonyságot.
Református háttérből jövök, nekem problémám volt a nyelveken szólással. Úgy nőttem fel, hogy az ApCsel-ről azt hallottam, hogy az akkor volt, ma már nem így van ... Sémaként épült a gondolkodásomra, az Ige olvasása sem tudott ebből kizökkenteni.
A fordulat után kb. két hónappal szembesültem avval, hogy bár látom, és eszemmel értem, mégsem tudom elfogadni a nyelveken szólást.
Kértem Istent, hogy mutassa meg nekem, mi az igazság ...
Néhány nappal ezután történt, hogy egy reggel imádkoztam két lánnyal. Egy idő után az egyik lány franciául kezdett egy Zsoltárt mondani. Meglepődtem. Kifele menet megkérdeztem, hol tanulta a nyelvet - gyönyörű volt a kiejtése is. Nézett rám értetlenül, hogy ő nem tanulta. Akkor elmondtam, mit hallottam én. Leesett, hogy nekem szólt .... Ők nem tudtak a problémámról, sem arról, hogy mit kértem az Úrtól.
Ez volt az a pont, amikor kapituláltam.
És napokon belül megkaptam a nyelveken szólás ajándékát.

A napokban kaptam egy másik nagy bizonyságot.
Barátnőm elmesélte, hogy hegymászás közben volt egy komoly balesete. Amikor az időpontokat egyeztettük, kiderült, hogy abban az időszakban nyelvi ima közben többször közbenjártam érte, sőt értelmem számára is tudatosult, hogy érte indított imára.
Abban a helyzetben arra sem lett volna lehetősége, hogy bárkit felhívjon és imát kérjen ... De Ő előre elkészítette a megmenekülését ...

Mindenkit, aki átadta életét Jézusnak, bátorítanék arra, hogy kérjen erről személyes bizonyságot.
Még engem is meg tudott győzni, pedig én aztán tudok értetlenkedni ...

Barzil

 • Dátum 08/11/2018 22:30
Pumori a humorod fantasztikus! Vsizont azt írod, nem cinizmusból írtad ...s azután maró cinizmussal folytatod a kommentedet. Az elméddel van baj, vagy a szíveddel? Mindkettővel?

Pumori
Jelenleg online

 • Dátum 08/11/2018 22:15
Barzil, nem cinizmusból irtam... s már látom amit eddig is tudtam, emberek tudnak egyszer értelmeseket mondani és nem sok időre rá nyelveken beszélni amit még ők sem értenek de lealább öröm tölti el őket. Gagyogásnak hivják az ilyen időtöltést s gyermekkor elmultával csökken az iránta való érdeklődés, de szeszes italokat, tudatmodositókat fogyasztó felnőttek néha-néha felfedezik a benne rejlő örömöt.

Barzil

 • Dátum 08/11/2018 21:53
Pumori, én sosem kezdek hablatyolni, pedig tudnék. De megvárom, míg a Szent Szellem beburkol az Ő jelenlétébe, s akkor az örömtől túlcsordulva "megtelik a szívem és a szám hálaadással, ami gyakran átfordul egy ismeretlen nyelven történő továbbimádkozásba!
Pumori, te a hablatyolásod közben éreztél valamit? Úgy értem a nyelveken szólást megtapasztaló emberek megvetésén kívül? Nos, biztos vagyok benne, hogy nem. S éppen ez a különbség. Amikor a Szent Szellem jelenléte és inspirálása egy hívő embert valami idegen nyelven megszólalásra késztet, olyankor minden esetben csodát él át: megszabadul a depresszióból, megoldódik egy nehéz élethelyzete, vagy megerősödik a hitében életörömében, stb. S közben, tehát az idegen nyelven imádkozás közben erőteljesen érzékeli Isten jelenlétét, ami csodálatos érzés, csak annyit mondhatok, s kívánom mindenkinek, - Pállal együtt, - ennek megtapasztalását, megélését. Persze ennek megtapasztalásához először is hinni kellene, hogy a Szent Szellem létező Személy, akit az Atya küldött Jézus mennybemenetele után, aki ma is erővel, hatalommal teljes Isteni személyként végzi a dolgát mindazokért, akik Krisztuséi! Remélem eljön a Te időd is Pumori, amikor megismered a Szent Szellemet, s a cinizmusod örömbe fullad!

Pumori
Jelenleg online

 • Dátum 08/11/2018 21:29
Nyelveken beszélni = félre beszélni..., hiszen aki nyelveken beszél saját maga sem érti mit beszél..., mert ha érti akkor nem nyelveken beszél hanem más nyelven beszél ... Ha ő is és a közönsége is érti akkor meg minek a tolmács?
(lehet nyelveken beszélek? Ja...da...jesz...vii,..ano...):)

Barzil

 • Dátum 08/11/2018 21:07
.. ladisz kérdésére az én vélemyényem az, hogy az Úr Jézus Krisztussal való élő kapcsolat nem a nyelvekenszólás által van, hanem a Hozzá való viszonyulásunk által. Tehát aki nem szól nyelveken, lehet jobb kapcsolata Istennel, mint annak, aki szól, de a viszonyulása erősen kifogásolható. A nyelveken szólás tehát nem üdvösség-kérdés, még csak nem is minősíti az Úrral való kapcsolatot. A nyelveken szólás olyan, mint egy dízelautón a turbó. Ha nincs turbó, az autó akkor is megy, de ha van, az előzés sokkal hatékonyabb... s mi férfiak ezt azért nagyra értékeljük ugyebár!

Barzil

 • Dátum 08/11/2018 20:58
Véleményem szerint nlj777 jól körülbástyázta magát félreértelmezett bibliai szövegrészekkel, kárhoztatja a karizmatikusokat, csakúgy, ahogy ő is elszenvedte a kárhoztatást valamikor bizonyos karizmatikusoktól. S amikor valaki ezen a területes sérül, s nem tudja feldolgozni, akkor a sebe nem gyógyul, s megkeményedik és általánosít és kárhoztatja mindazokat, akik abban a körben vannak, ahonnan a sérelem érte. Mivel nem bocsátott meg, s nem fogadja el a karizmatikusokat, így gyűlöl. S mivel gyűlöl, a célja éppen az, hogy mindenkivel meggyűlöltesse a karizmatikusokat. Ilyen esetben, - ahogy Timola is írta, - semmilyen helyes ígei érvelés nem elég meggyőző. Isten tudja Őt meggyőzni.
A visszaélések nem teszik semissé a nyelvekenszólás valóságos és igaz voltát. Mint ahogy a joggal való visszaélés sem teszi feleslegessé vagy ördögivé a jogrendsezrünket.
Kundalini fertőzés pedig nem volt a Korinthusi gyülekezetben, mégis eszeveszett rendetlenség volt a nyelvekenszólás terén, csakúgy, mint manapság sok helyen.
Továbbá, Pál szólt nyelveken, s nem olyan nyelven, ami jelül adatott volna idegen nemzeteknek, hanem olyan nyelven, amit saját maga nem értett, de a lelke-szelleme épült általa, megtelt erővel, s hittel és örömmel. Itt, ahol a nyelvekenszólás rendjéről intézkedik, elmondja hogyan él ő maga a nyelvekenszólással:

1Korinthus 14,2-19 (Károlyi fordítás)
"Mert a ki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek; mert senki sem érti, hanem lélekben beszél titkos dolgokat. A ki pedig prófétál, embereknek beszél épülésre, intésre és vígasztalásra. A ki nyelveken szól, magát építi; de a ki prófétál, a gyülekezetet építi.
Szeretném ugyan, ha mindnyájan szólnátok nyelveken, de inkább, hogy prófétálnátok; mert nagyobb a próféta, mint nyelveken szóló, kivévén, ha megmagyarázza, hogy a gyülekezet épüljön.
Ha már most, atyámfiai, hozzátok megyek, és nyelveken szólok, mit használok néktek, ha vagy kijelentésben, vagy ismeretben, vagy prófétálásban, vagy tanításban nem szólok hozzátok?....
...Azonképen ti is, minthogy lelki ajándékokat kívántok, a gyülekezet építésére igyekezzetek, hogy gyarapodjatok.
Azért a ki nyelveken szól, imádkozzék, hogy megmagyarázza. Mert ha nyelvvel könyörgök, a lelkem könyörög, de az értelmem gyümölcstelen.
Hogy van hát? Imádkozom a lélekkel, de imádkozom az értelemmel is; énekelek a lélekkel, de énekelek az értelemmel is.
Mert ha lélekkel mondasz áldást, az ott lévő avatatlan miképen fog a te hálaadásodra Áment mondani, mikor nem tudja, mit beszélsz? Mert jóllehet, te szépen mondasz áldást, de más nem épül abból.
Hálát adok az én Istenemnek, hogy mindnyájatoknál inkább tudok nyelveken szólni;
De a gyülekezetben inkább akarok öt szót szólani értelemmel, hogy egyebeket is tanítsak, hogy nem mint tízezer szót nyelveken.

Tehát három fő dolgot mond Pál:

- az értelmünk számára ismeretlen nyelveken szólás jó dolog, de nem a gyülekezet - közősség - építése céljára adatott, hanem egyéni épülésre. Pál akarja, hogy mindnyájan szóljanak nyelveken, de nem a gyülekezetben fennhangon! Kivéve, ha van magyarázat, szellemi kijelentés által, amit persze nem az idegen nyelven szóló személy kap, hanem valaki más. (Ezzel is vissza lehet élni. Volt alkalmam visszaéléseket tapasztalni, s volt részem olyanban is, ahol prófécia hangzott el idegen nyelven szólás által, amireegy jelenlevő felkent személy rögtön megkapta a Szent Szellemtől az idegen nyelven elhangzó üzenet magyarázatát, s utána a prófécia - ami nagyon konkrét dolog volt, - beteljesedett. Ha valakit érdekel, privátban elmesélem)
- a prófétálás és a nyelveken szólás megmagyarázása természetfeletti kijelentés által (ami szintén lehet prófécia, vagy nagyon aktulius üzenet a gyülekezetnek, stb.) ezek magasabbrendő ajándékok, mint az egyéni épülésre adatott nyelvekenszólás, mert ezek a közösség építésére adatnak - s ezekre törekedni kell Pál szerint
- a gyülekezetben ne legyen hangos nyelvekenszólás, mondja Pál. Ha valaki mégis megteszi, akkor, ha valaki más megkapja az elhangzottak értelmét a Szent Szellemtől, s az elhangzottakat a gyülekezet igaznak ítéli, vagy prófécia volt s beteljesedik, akkor bizonyítást nyer, hogy valóban a Szent Szellem indította az illetőt, hogy a szabály ellenére idegen nyelven hangosan szólaljon meg. A Szent Szellem ugyanis felülírhat bizonyos szabályokat, főleg, ha az csupán Páli rendelkezés, a gyülekezet rendjére vonatkozóan. Ha viszont az idegen nyelven hangosan megszólaló személy "beég" m,ert nincs magyarázat, akkor legközelebb nem mer hangoskodni. Ha mégis, le kell őt inteni. Ez az értelmezése a Pál által foganatosított rendtartásnak

timola

 • Dátum 08/11/2018 20:20
Helyesen: nem az a gyenge, aki belátja tévedését és visszavesz, hanem az, aki ebben a helyzetben visszaél a lehetőséggel.

Ezvan.
Nem vagyok boldog ettől a naplótól, de ...
Az teszi jól, aki nem szól hozzá a bejegyzésekhez. :(

timola

 • Dátum 08/11/2018 19:49
Tamás: nem az a gyengeség, hogy valaki belátja a tévedését és visszavesz, hanem az, aki ebben a helyzetben visszaél a lehetőséggel.
Befejeztem.

Tamas__

 • Dátum 08/11/2018 19:37
Ha megtérnél, akkor tudnád, mért. De igyekszem tartózkodni a jövőben attól, hogy kifejezzem aggodalmam.

Ugye te sem veszed sértésnek ezt a kommentet...

timola

 • Dátum 08/11/2018 19:12
Tamás: nem tudom mért veszed sértésnek, amit írtam.
De nem vitatkozom: tartózkodom a jövőben attól, hogy kifejezzem aggodalmam.

Nlj777: nem parancsolgattam - tanácsot adtam, kéretlenül - bocsánatot kérek.

Az 1 Kor 12-14 és Thes, Kol, Ef levelek is érintik a témát.
A nyelveken szólás építő, ezt is hasznára adja Krisztus testének a Szent Lélek.

A felekezetek különböző módon értelmezik az idevonatkozó részeket, ezzel nem is lenne baj.
Akkor kezd elmérgesedni a beszélgetés, ha a túloldalról értékítéletet fogalmazol meg, egy adott jelenséggel kapcsolatosan.
Pl ahogy a tapasztalatod leírtad ... vagy ahogy összefüggésbe hozod okkult jelenségekkel a nyelveken szólást, illetve ahogyan "kriminalizálod" azokat, akik ebben hisznek.
Mindenki úton, tanulópályán.

Amúgy meg, meggyőződéseket ütköztetni értelmetlen.

Visszatérve a naplógazda kérdéséhez: én úgy értem, hogy a hölgy két feltételt szabott. - legyen a potenciális "jelölt" megtérve és legyen betöltekezve Szent Lélekkel.
Biztosan tudna arra válaszolni, mért ezt fogalmazta meg.
Neked is van elvárásod, nem?

Tamas__

 • Dátum 08/11/2018 18:41
Utolsó percre hagyni a megtérést? Timola, előbb légy szíves értelmezd, amit leírtam, mielőtt ennyire hülyének nézel. Köszönöm.

timola

 • Dátum 08/11/2018 18:15
Tamás: azért ne légy annyira nyugodt, ne hagyd az utolsó percre a megtérést, mint azok ott kereszten ...

timola

 • Dátum 08/11/2018 18:12
Ami meg nyelveken szólás helytelen gyakorlatát illeti: kétségtelen, hogy előfordul hamisítás, sok embert megbotránkoztat.
Ettől még minden szó igaz, amit erről az Ige mond, függetlenül attól, hogy gyakorlatba helyezés egyeseknél testi.

Nem gondolom, hogy üdvösség feltétele, de olyan időket élünk, hogy a megmaradás hitben is lassan lehetetlen pl. enélkül az ajándék nélkül.

timola

 • Dátum 08/11/2018 18:06
De a szabadító szolgálat nem emberi akaraton nyugszik.
Vannak feltételek, amiket be kell tölteni; annak is, aki fele szolgálnak, annak is, aki ebben résztvesz.
Az Igében van arra példa, amikor visszaéltek Jézus nevének a tekintélyével - éppen csak megúszták az elkövetők ... ApCsel 19:13-17 -Skéva fiaira gondolok.
Nagyon kevés ember által működik (lásd feltételek), de attól ez még valóság.
Sőt, ha az Egyház nem lenne olyan erőtlen, mint napjainkban néhol, ez kellene a természetes legyen.

Tamas__

 • Dátum 08/11/2018 18:05
A bűnöző keresztre feszítve Jézus mellett se nem merítkezett be, se nem "telt meg Szent Szellemmel", se nem csinált semmilyen vallásos mutatványt, mégis maga Jézus biztosította őt arról, hogy együtt lesznek a mennyben. Ez nekem nagyon megnyugtató, és pontosan elárulja, mi fontos Istennek.

Ahogy a Bibliában olvassuk, a nyelveken szólás ott és akkor indokolt volt és szükség volt rá. Ezért adta Isten ott és akkor bizonyos embereknek. Semmiképp nem a megtértség általános fokmérője, már csak azért sem, mert Isten nem ruház fel valakit "csak úgy" ilyen képességgel, hogy magát vagy a körülötte levőket szórakoztassa vele. Engem elképeszt, mégis hogyan pattanhat ki ez valaki fejéből.

timola

 • Dátum 08/11/2018 17:54
Luk 10:9 És gyógyítsátok a betegeket, akik ott lesznek, és mondjátok nekik: Elközelített hozzátok az Isten országa.

Luk 11:20 Ha pedig Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa.
Luk 11:21 Mikor az erős fegyveres őrzi az ő palotáját, amije van, békességben van;
Luk 11:22 De mikor a nálánál erősebb reá jövén legyőzi őt, minden fegyverét elveszi, melyhez bízott, és amit tőle zsákmányol, elosztja.
Luk 11:23 Aki velem nincs, ellenem van; és aki velem nem takar, tékozol.

timola

 • Dátum 08/11/2018 17:41
Olvasd át újra a négy evangéliumot és az ApCsel-t, kifejezetten erre fókuszálva. Meg fogsz lepődni, mennyi mindent akar velünk közölni a témáról az ihletője ...
Egy példa, amely rávilágít sok bonyolult részletkérdésekre a Luk9:38-43-ban.
Nyugodt pillanataidban olvasd el és elmélkedj az Igén.
Luk 9:38 És íme egy a sokaság közül felkiálta, mondván: Mester, kérlek téged, tekints az én fiamra; mert nekem egyetlen egyem:
Luk 9:39 És íme a lélek megragadja őt, és hirtelen kiált; és szaggatja őt, annyira, hogy tajtékot túr, és nehezen megy el tőle, szaggatván őt.
Luk 9:40 És kérem a te tanítványaidat, hogy űzzék ki azt, de nem tudták.
Luk 9:41 Felelvén pedig Jézus, monda: Óh hitetlen és elfajult nemzetség! meddig leszek köztetek, és [meddig] tűrlek titeket? Hozd ide a te fiadat!
Luk 9:42 Amíg pedig az odaméne, azon közben az ördög földhöz üté azt, és megrángatá. De Jézus megdorgálá a tisztátalan lelket, és meggyógyítá a gyermeket, és adá azt az ő atyjának.
Luk 9:43 Elálmélkodának pedig mindnyájan az Istennek nagyságos erején.

SzendreiSandor

 • Dátum 08/11/2018 13:35
Attól, hogy valaki elmondja a megtérő imát, ill. elismeri Jézus Krisztust úrának, megváltójának, szabadítójának, még nem megtért keresztény! Az alámerítkezés sem biztosíték arra, hogy megtért és újjászületett keresztények lettünk. Vannak akiknél csak annyi történik, hogy az alámerítkezésük elött, szárazbűnösök, vízbemerítkezésük után, nedves bűnösökké váltak. Ha nem adjuk át Istennek az életünket, nem történik semmi. Megtérni is csak kegyelemből, hit által lehetséges! A kegyelem pedig nem jár, és nem is kapja meg mindenki. Amíg pedig nem születünk újjá, addig a szellemünk is halott, de a Szent Szellemtől való betöltekezés is más! Sok embert megérint a Szent Szellem ereje, de az még nem betöltekezés.
Aki már betöltekezett a Szent Szellemtől, az nyelveken is tud imádkozni. Az újjászületett keresztèny teste a Szent Szellem temploma. Ha a Szent Szellemet megbàntjuk pl. (paráznaságot követünk el) akkor nagyon gyorsan eltávozik a testünkből. Egyébként naponta meg kell térnünk, mert még nem vagyunk tökéletesek. Csak a szellemünk szent és tökéletes, de legtöbbszőr a lelkünk és a testünk kívánságainak engedelmeskedünk. Szellemi emberekké kellene válnunk!

Mandulavirag

 • Dátum 08/11/2018 07:13
A megtérésnél a Szentlélek által születik újjá az ember, de a betöltekezés más. Minden kérdésre a Bibliából keressük a választ,az Apcsel 2-ben van leírva,mikor Jézus felment a mennybe utána 10 nappal pünkösdkor a SzentSzellem kitöltetett az egybegyűlttekre.Akkor voltak olyanok,mint a részegek/ de nem bortól, hanem Szent Szellemtől beszéltek nyelveken/Péter mondja:ez az amit Joel próféta mond, hogy az utolsó napokban/azaz most/ kitöltök a Szellememből minden testre -mondja Isten.... :-))

timola

 • Dátum 08/11/2018 06:46
Szerintem az ApCsel 2:13 fejezetre gondolt.

A kundalini és egyebekkel meg akkor foglalkozz, ha szabadító szolgálatban vagy. Lehet, még akkor se kellene.
Kapsz kijelentést, hogy mivel állsz szembe, ha ez a dolgod.
A figyelmed fókuszában maradjon a Fil 4:8, meg a Róm 8:38-39 igazságai.

Pumori
Jelenleg online

 • Dátum 08/11/2018 00:09
Nem lehet mis-másolni, a Szent Szellem valszeg több mint a Szent Lélek és az élő kapcsolat az Úrral azt jelenti hogy ott csak másodhegedűs lehetsz..., ha akarsz.