Lehetnek e ketten eggyé ,ha.....

Lehetnek e ketten egyé ? Keresztény és keresztény mást és mást gondol dolgokról bibliai igazságokról . Van aki csak annyit tud amennyit a templomba a paptól hall . A bibliát soha nem olvassa ,azt gondolva a papp tudja csak ,hogy kell értelmezni azt .Sokan kereszténynek gondolják magukat ,de nem biztosak abban ,hogy van menny és ha meghalnak oda jutnak .De van aki azt gondolja ,hogy mindenki a mennybe jut akárhogy is élt. Ha megsem bánta bűneit akkor is oda fog jutni .Van aki úgy gondolja hogy elmond egy pár imát amit a papp mond és akkor meg van bocsájtva minden és utána nyugodtan elkövetheti ugyan azt és pár miatyánk eltöröl mindent .Sokan a papp, a lekész vagy lelkipásztor alá rendeli magát és neki akar megfeleni .Sokan félelemből maradnak egy közöségbe, templomba vagy gyülekezetbe ,mivel az ottani vezetők azt tanítják ha el mennek ,akkor sok rossz dolog fog velük történni. Van aki hiszi a Szent Szellem ajándékainak működését a nyelveken szólást , al elkek meg itélését ,prófétálást ,gyógyulást a Szent Szellet által .De van aki ezt teljesen elveti sőt azt gondolja , hogy ez ma már nem működik vagy ha mégis az az a gonosztól van .Van aki kereszténynek gondolja magát de mindennap horoszkópot olvas ,jósokhoz jár ,babonás .Van aki azt hisszi , hogy mindenki egy Istent imád bármilyen vallásba is legyen .De csak egy Élő Igaz Isten van és csak is Jézus Krisztuson keresztül juthat mindenki a mennybe. Ha megbánva bűneit behívja Jézust az életébe Úrnak és királynak .Van aki kereszténynek mondja magát de hisz a reinkarnációba ami az Isten beszédével ellentétes .Mert mindenki egyszer él és utána jön az itélet .Még lehetne folytatni ,de ezek ismetetében rá jövünk ,hogy nem mindenkivel tudunk egyek lenni .Mivel nem ugyanabba hiszünk ez pedig vitát szül .Ezért jó ha mielőtt nagyon szabadjára engedjük érzelmeinket ,tisztázuk ,hogy ki mit gondol és hogyan lát Isten dolgaival a bibliával, Istennel és ajándékaival kapcsolatosan .

Tekintsd meg MarikaP adatlapját »

Hozzászólások


Barzil

  • Dátum 18/02/2018 12:48
Kedves MarikaP, a szeretet képes áthidalni a felekezeti tanításokból származó látásbeli különbségeket. Erre még a hitetlenek is képesek, úgy hívják tolerancia. Bennünk pedig Krisztus agape szeretete van, vagy kellene hogy legyen. Ha mi nem vagyunk képesek tolerálni nézetbeli különbségeket, akkor baj van!
S egység pedig nem azáltal jön létre, hogy mindenben egyetértünk, hanem azon hit és látás által, hogy mindketten bűnösök vagyunk, s mindekettőnket Isten váltott meg a halálból! S ha minden vallási kérdésben egyetérenétek is, tény, hogy az élet apró, jelentéktelen dolgain veszekednek legtöbbet a hásaztársak. Mert a veszekedés egy hatalmi harc, s mindegy hogy mi a tárgya.Tehát tévedés, hogy ha vallási kérdésekben egyetértünk, béke lesz. Ha pedig a veszekedéseket illetően úgyis le kell győzni az egónkat, nem mindegy, hogy vallási kérdésről van szó, vagy abban, hogy hova menjünk délután? (Ha jól belegondolunk, valójában fontosabb az a vita, hogy hova menünk délután. Életszerű. Ha te nyersz a vitában, megnyerted azt, hogy azt teszed délután, amit szerettél volna. Ha egy vallási kérdésben felülkerekedsz is a vitában, mit értél el vele? Persze feltéve, hogy a kérdés jelentéktelen, mert a lényeg stimmel: mindketten szeretitek az Urat)

A felekezetek vezetői felnagyítják ezeknek a tanításbeli különbségeknek a fontosságát, mert így biztosítják azt, hogy a hívek ne pártoljanak el a másik felekezethez. Félelmet gerjesztenek a híveikben a többi felekezet szörnyű tévtanításaival kapcsolatban, így biztosítva saját tekintélyüket, hatalmukat.
Nem kell nyelveken szólni ahhoz, hogy különb legyen az illető hívő, tettekben, nemes jellemben és hitben egyaránt. Ezt kaizmatikus, nyelveken is szóló, hívő emberként mondom.
A határt ott kell meghúzni, hogy szereti -e az Urat, vagy csak matrica a vallásosság. Ez pedig a cselekedetekből, életvezetésből nyilvánvaló. ("gyümölcseiről ismeritek meg őket")
Tehát arra biztatlak kedves MarikaP, hogy ha találsz egy szimpatikus férfit, aki szereti az Urat, ne zárd ki a lehetőséget csak azért, mert pl. református, vagy baptista, vagy szombatista. Minden felekezetnek megvannak a maga tévedései, a karizmatikusoknak is. Ismerek karizmatikus hívőket, akik hitványabbak s ismerek református és baptista stb. embereket, akik különbbek a hit szemszögéből.
Ha viszont a férfi, akivel ismerkedsz, erőlteti a maga nézeteit, akkor már most uralkodni akar rajtad, pedig még nem is vagy a felesége. Az ilyet kerüld el.

MarikaP

  • Dátum 14/02/2018 18:45
Kedves Barzil ! ☺Kérdésedre válaszolva .Össze házasodhat egy babtista és egy pünkösdi vagy fordítva is megtörténhet .De mivel mindkettő hoz magával valamit , egy tanítást az egyházábólegyházából, felekezetébôl . De emiatt nem tudnak egyek lenni , mert nem fogadja el a baptista a SzentSzellem ketesztséget az új nyelveken szólást, ezért e miatt csak meg nem értés viszály lesz .Ez egy rossz alap így nem szabadna házasodni ! De más hasonló meg nem értés alakulhat , ki más felekezetbeli alap tanítás miatt emberek között .Van aki a szerelem mámorában ezt figyelmen kivül próbálja hagyni . De ha elmúlik a lila színü köd sok konfliktus forrása lehet ez mivel nem ugyanba hisznek . A Szent Szellem keresztség velejárója a nyelveken szólás . A Szent Szellemmel betöltekezet ember vágyik minden karizmára ,így a nyelveken szólásra . Mit ír a biblia erről . Vesztek erőt minekután rátok száll a Szent Szellem .és kezdtek új nyelveken szólni .

Laci67

  • Dátum 14/02/2018 14:46
Igy van Marika amint leirtad! SZerintem mostanság nagyon ki van emelve hogy( Keresztény Vagyok mondják Akik csak a Templomokba járnak) szándékosan nem irok most ilyent olyant de csak megemlitem: Református és Katólikus Templomokba :és hogy sokszor csak a Keresztény mint kultura van benne és persze a kis gyermeként megkereszteltek és járnak aTemplomba mint "Kötelezetségként" De Régtől kezdve mindegyikőnknek egy Bibliánk van: Nos hogy Ki és ki miért is jár a Templombalegjobb esetben "ott keresvén megnyúgvást?" és most nézzük csak- Isten,Jézus kit tart "Kereszténynek,Hivőnek, és Ki Isten gyermeke?! Ennek megválaszolására pontosan Isten SZava a*Biblia mondja meg és*Jelenti ki: 1, Megtérés és Újjászületés legelőbször is Akik természetesen a Menybe akarnak Jútni és SZeretnék hogy Üdvözüljenek -(most nem akarok Biblia Órába(oldalba)bocsátkozni,de közel áll hozzám ez is-tehát nem azért Válúnk Keresztényé mert CSak,csak amint leirtam ezért azért: Bün Bocsánatot kaptunk e Jézus Krisztustól hogy e Kegyelem által elkerüljük a Büntetést a Kárhozatot a Pokolt?! És Jézus Krisztus Kegyelme által(nem a magúnk Önigazsága által) megtértünk e(Én igen,és vagyúnk itt is Akik igen)levetkeztük e már az Ó" embert a régi önmagúnkat amely a Bünt és Bünre való hajlandóságát szeretetét Mútatta meg?! *Ezekre is rámútatott Jézus Amikor "Nikodémussal beszélt: János evangéliuma 3. fejezet
Jézus és Nikodémus.
31Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, egy zsidó tanácsos. 2Ez éjnek idején fölkereste Jézust, s így szólt hozzá: „Rabbi, tudjuk, hogy Istentől jött tanító vagy, hisz senki sem vihet végbe olyan jeleket, amilyeneket te végbeviszel, ha nincs vele az Isten.” 3Jézus azt felelte neki: „Bizony, bizony, mondom neked: aki nem születik újjá, az nem láthatja meg az Isten országát.” 4Nikodémus megkérdezte: „Hogy születhet valaki, amikor már öreg? Csak nem térhet vissza anyja méhébe azért, hogy újraszülessék?” 5Erre Jézus azt mondta: „Bizony, bizony, mondom neked: Aki nem vízből és (Szent)lélekből születik, az nem megy be az Isten országába. 6Ami a testből születik, az test, ami a Lélekből születik, az lélek. 7Ne csodálkozz azon, hogy azt mondtam: újjá kell születnetek. 8A szél ott fúj, ahol akar, hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hova megy. Így van vele mindenki, aki a Lélekből született.”-- Ez egy folyamatos Élő kapcsolat az Urral, mert:aztán Aki szeret engemet az be tartja az Én parancsolataimat:és ekkor már a SZeretet motivál bennünket Isten irányába Isten-hez hogy nem Vétkezünk és Örömöt is Okozzúnk Menyei Atyánknak. 2,És aztán megtért lélekként Emberként aztán rá is lépünk a Tanitványság Útjára is. amely már Még Inkább egy belsőséges Kapcsolat Jézus Krisztussal és Igyekszünk Bizonyságot is tenni Embertársainknak hogy=Mi a Kereszténység és a Biblia szerint Ki a "Újjászületett Keresztény vagy Keresztény" Volna még mit is irnom de igy is Hosszura sikerült de ez a Minimúm: - de talán le egyszerüsitve irhattam volna azt is hogy: Ahogyan megélték az Apostolok a Kereszténységet ,igy nekünk is "CSAK" folytatni kell, ill kelett volna Évszázadokkal az Után is hogy Jézus idejében Élők már most a Menyben Vannak! Jézus Krisztus Tegnap és ma És mindörökké úgyanaz=tehát nem változott meg Isten SZava semm csak az Emberek..Tanitásai..felfogásai a Bibliából! És valóban nem mindegy hogy a leendő Párúnk: Újjászületett Megtért Keresztény e?!!

Barzil

  • Dátum 12/02/2018 22:15
...s még egy fontos kérdés: szerinted csak az van betöltekezve Szent Szellemmel, aki nyelveken szól, mint a Pünkösdi karizmatikusok?

Barzil

  • Dátum 12/02/2018 22:12
Kedves Marika!

Nagyon is érdekes a téma, amit felvetettél ezzel a naplóval. De a konklúziód kissé elnagyolt:

"Ezért jó, ha mielőtt nagyon szabadjára engedjük érzelmeinket, tisztázzuk, hogy ki mit gondol és hogyan lát Isten dolgaival a Bibliával, Istennel és ajándékaival kapcsolatosan."

A probléma ugyanis sok további kérdést vet fel. Pl. szerinted a Pünkösdi-karizmatikus egy jobb minőségű kereszténységet jelent, mint mondjuk egy Baptista? (Református stb.)
Továbbá, szerinted egy Pünkösdi-karizmatikus hívő ne menjen hozá egy Batistához, s fordítva?
Nem provokálni akarlak, de ha egy ilyen sokakat érintő, s valós problémákat felvető témát nyitottál, kérlek szépen, alaposabban fejtsd ki a saját véleményed! S ha nem bántó, hanem konstruktív vita alakul ki a témában, az felettébb hasznos is lehet!

MarikaP

  • Dátum 12/02/2018 18:48
Kedves Brazil !
Hála Istennek sok oyan felekezet van aki pünkösdi karizmatikus Ezek a felekezetek, gyülekezetek hiszik ami pünkösdkor történt .A
Szent Szellem ajándékait , karizmáit .Amit ma is megkaphat mindenki aki kéri .Így hát találhatnak társat , csak lehet nem a gyülekezetükön belül .Ezért ki kell mozdulni hogy meg ismerkedhessenek másokkal .Ez az oldal is olyan lehetőség ahol találkozhatnak karizmatikus Szent Szellemmel betöltekezet emberek .

Barzil

  • Dátum 10/02/2018 22:45
"Ezért jó ha mielőtt nagyon szabadjára engedjük érzelmeinket ,tisztázuk ,hogy ki mit gondol és hogyan lát Isten dolgaival a bibliával, Istennel és ajándékaival kapcsolatosan."
Igen, de valahol meg kell húzni egy határt. Mert pl. ellentétek a látásmódban a pönkösdi karizmatikus gyülekezetek között is vannak. Éppen azért válik "belterjessé"(bocs a pejoratív jelzőért) sok gyülekezet, mert csak maguk között hűzasodnak. Nem is szólva arról, ha van egy ötvenfős gyülekezet, amely a látásmódja miatt el van szigetelődve, ott nagyon beszűkülnek a párválasztási lehetőségek.

Baberkoszoru

  • Dátum 10/02/2018 20:51
Egyetértek MarikaP-vel hogy egyedül Jézus Krisztus az út az Atyához. ő az alap, az alapkő. De ezen felül Isten több mint amit mi kigondolni tudunk.

Pumori

  • Dátum 09/02/2018 21:28
Bezony, bezony....40 000. felkezet van keresztényéknél, van miből keresni az igaz gondolatokat.