Ima házastársért

EGYEDÜLÁLLÓK IMÁJA HÁZASTÁRSÉRT

Atyám, Jézus nevében jövök Eléd imádságban. Hálaadással járulok a Te kegyelmeddel és irgalmaddal teljes trónod elé. Az Igét emelem fel Eléd, Atyám, a szentséges hitem által, Te pedig a mindenható jóságodból betöltöd azt. (Ján. 16,24.) Meg van írva a Te Igédben, hogy a Te szerelmed kitöltetett az én szívembe a Szent Szellem által, aki adatott nékem. (Róm. 5,5.) Én az Úrral egyesültem, egy szellem vagyok Õvele. Kerülöm a paráznaságot, nem vétkezem a magam teste ellen. Tudom, hogy az én testem a bennem lakozó Szent Szellem temploma, amelyet Istentõl nyertem; és nem a magamé vagyok, mert drága áron vétettem meg; dicsõí- tem azért az Istent az én testemben és szellememben, amelyek az Istené. (1Kor. 6,17–20.) Feddhetetlen és tiszta vagyok, Istennek szeplõtlen gyermeke az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között úgy fénylek, mint a csillagok e világon. (Fil. 2,15.) Szent Atyám, Te teremtetted az embert a Te képedre, férfiúvá és asszonnyá teremtetted az embert. (1Móz. 1,27.) Mennyei Atyám, Te is tudod, nem jó az embernek egyedül lenni. Kérlek, szerezz nékem segítõ társat, hozzám illőt (1Móz. 2,18.), hiszen sokkal jobban van a dolga a kettõnek, hogy nem az egynek. (Préd. 4,9.) Mert ha elesnek is, az egyik felemeli a társát. Ha egyiket megtámadja is valaki, ketten ellene állhatnak; és az Úrral kötött hármas kötél nem hamar szakad el. (Préd. 4,10. 12.) Hálát adok Neked Atyám, hogy megőrzöl engem a nem hozzám tartozó asszonytól/férfitõl és a beszédével hízelkedő idegentől, mert egyedül csak Te ismered az emberek szívét. (Péld. 7,5. 1Kir. 8,39.) Köszönöm Uram, hogy olyan társat küldesz nekem, aki úgy szeret engem, miképpen a Krisztus is szerette a Gyülekezetet, és Önmagát adta azért. (Ef. 5,25.) Ugyanazon indulattal vagyunk egymás iránt a Krisztus Jézusban, és így egyenlõ indulattal és egyetértésben leszünk egymás iránt, ugyanazon szeretettel viseltetünk, egy érzésben; semmit nem cselekszünk versengésből, sem hiábavaló dicsõségből, hanem alázatosan egymást különbnek tartjuk magunknál. Az az indulat lesz bennünk, mely volt a Krisztus Jézusban is. Ámen. (Fil. 2,2–3. 5.)

Tekintsd meg MarikaP adatlapját »

Hozzászólások


MarikaP

  • Dátum 12/03/2018 21:15
Kedves Sanyi ! /Saul /
A hozzászólásomba hiba került a sok kérdő jel bocsi de nem direkt volt .Lelki szemeiddel töröld azt és úgy olvasd .
Üdv : Marika

MarikaP

  • Dátum 12/03/2018 21:09
Kedves Sanyi !
Isten áldjon meg gazdagon ! ????Ezt az imát nem én fogalmaztam meg ,de egyet értek a tartalmával .Ezért osztottam meg !????Ha nincs is oda írva ,hogy hálát adok a társamért akit már Isten ez2K5bLlkészítet .Ettől függetlenül azért még bárki hozzá teheti !????Szőrszál hasogatás nélkül boldogabb az élet !!????????
Szeretettel üdv :Marika

Barzil

  • Dátum 12/03/2018 15:29
Kedves Saul, ebből a szeretetteljes ledorongolásból egy is elég lenne, de na de kettő?

MarikaP

  • Dátum 11/03/2018 21:46
Alex örülök, hogy te is úgy találod. Ez egy olyan ima ami szépen megfogalmazza mind azt , amit az ige alapján elmondhatunk imádságban, házastársunkat várva .