Szolgabíró figyelmébe!

Tiszteletteljes elismerésem, amiért egy ingyenes szájtot fenntartanak társ és közösségkereső emberek számára.
Az oldal, de a naplófelület is sokak számára jelent értéket, amint az meglátszik egyes naplók látogatottságán. Az is nagyon jó, hogy a naplók nem törlődnek, hanem egész a kezdetekig vissza lehet őket olvasgatni.
Nyilvánvaló, hogy azok a naplók, amelyekhez többen is hozzászólnak, több látogatót vonzanak, s többnyire azokhoz a naplókhoz szólnak hozzá többen, amelyekben magvas, sokakat érdeklő téma van felvetve. Ezek a naplók archiválva is értékesek, én például ma 2015-ös naplókat olvasgattam. Inkább csak azokat olvastam, amelyekben több hozzászóló volt. Sok értékes naplóban tapasztaltam, hogy a hozzászólások összefüggéstelenné váltak, mert időközben több hozzászóló is törölte magát a rendszerből. Ilyenkor a még rendszerben levő tagok kérdései/válaszai a levegőben lógnak, s lehet találgatni, hogy "anno" a párbeszédben résztvevő, de már törölt felhasználónak mi is volt a véleménye/kérdése/álláspontja. Sok jó napló veszíti el ez miatt az értékét.
Szeretném, ha az oldal használhatósága még jobb lenne, ezért kérem a Tisztelt Szolgabírót, hogy a szükséges módosítást végezze/végeztesse el, hogy a törölt felhasználók hozzászólásai ne törlődjenek a naplókból.
Korábban egy naplóban ugyanezt az igényt többen is megfogalmazták már, de csak a hozzászólásokban. Gondolom, hogy a T. Szolgabíró nem olvassa el minden napló minden hozzászólását, így nyilván elkerülte a figyelmét. Azért nyitottam ezt a naplót, hogy akik egyetértenek az észrevételemmel, kérésemmel, tegyenek egy hozzászólást, tehát "aláírásgyűjtés" indul, nem az oldal ellen, hanem az oldalért. Én személy szerint akár egy pénzösszeggel is hajlandó vagyok beszállni a módosításba, ha szükséges.
S éljen a Szolgabíró!

Tekintsd meg Barzil adatlapját »

Hozzászólások


Barzil

  • Dátum 12/02/2018 09:28
Kedves fenyo, a naplótörlésre ez a te megoldásod, s én ezzel is tudnék együtt élni:

"De a megoldás szerintem nem az eltüntetés. Lehet helyesbíteni és elnézést is lehet kérni."

A bejegyzésed többi része nem tartozik e naplótémához szervesen. Javaslom nyiss egy naplót, s ott át lehet beszélni.

fenyo

  • Dátum 11/02/2018 14:13
Kedves Barzil!
Nincs teológiai tudásom, de szerény ismereteim alapján, más véleményen vagyok a számonkérés tekintetében.
Egyszer eljön a számadás napja. Így mondja az apostol: „mindnyájunknak leplezetlenül kell megjelenni, hogy ki – ki megjutalmaztassék aszerint, amiket e testben cselekedett.” Igen, eljön az elszámolás napja. Nem fenyegetés ez csak jó ha tudjuk. Mivel is kell elszámolnunk? Az életünkkel, meg a ránk bízott dolgokkal. Ezzel a rénk bízott világgal. Az Isten az aki e világnak gazdája, (csak mi sokszor ki szeretnénk túrni Őt a birtokából). A gazda pedig egyszer maga elé szólít mindnyájunkat és elszámoltat.
Isten megteremtett minket, de nem lettünk azzá, amik lehettünk volna. Mit csinálunk a kapott világgal? Kiraboljuk, és beszennyezzük. És legtöbbször ezt tesszük egymással.
Nem lettünk nemesek, bölcsek és jók, segítőkészek, hálásak, megelégedettek és szelídek, hanem értelmünket a gonoszságra használjuk, anyagiasak, önzők és gyűlölködők lettünk; ösztönünk meg kificamodott. Tudom, most keményen fogalmazok. De mi szeretjük jobbnak látni magunkat meg a világunkat.
Pedig kirabolt világot, kiirtott erdőket, beszennyezett levegőt, szeméthegyeket, éhező embermilliókat és tömegsírokat hagyunk magunk után. Hosszan lehetne sorolni mennyi nyomorúságot hoztunk már össze. Az Úr meg majd ezt fogja kérdezni:ez az én világom? Gondolom te is látod milyen harc folyik a két nem között a dominanciáért. Sokszor mennyi gyűlölködés van egy váló pár között. Szóval lesz számonkérés, mindenért. Gondolj csak bele, ha nem lenne. Akkor aztán ……, így is alig tartja vissza az emberiséget az Isten igéje a féktelenségtől. MOST LEHET, HOGY KEGYELMI IDŐSZAK VAN, legalábbis nálunk. (De egyes politikusok már kavarják a …… -t Brüsszelben.) A sátán ezerrel munkálkodik azon, hogy rést üssön kereszt(y)én(y) világunkon. Az élet minden területén van számadás. A gazdasági élettől kezdve, a gyülekezeti perselypénz elszámolásáig.
Egy percig sem vitatom, hogy a Krisztus vére által bűneink megbocsáttattak, és a benne való hit által örök életet kapunk.
De tegyünk distinkciót két dolog között. Bűneink megbocsátása és a számonkérés között. Had álljon itt néhány ige.
2 Kor. 5: 10 Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, aszerint, amit e testben cselekedett: akár jót, akár gonoszat.
1 Kor. 3:12 Azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra: aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát vagy szalmát,
13 az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz; és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja próbára tenni.
14 Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni;
15 de ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át.
16 Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke bennetek lakik?
17 Ha valaki Isten templomát beszennyezi, azt elpusztítja Isten, mert Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok.
Jel.20:12 És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek a trón előtt állnak, és könyvek nyittattak ki. Egy másik könyv is kinyittatott, az élet könyve, és a halottak a könyvekben írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint.
A napló törléshez csak annyit fűznék. Azt mondod visszaolvastál naplókat; de a hard talk naplókat nem tudtad visszaolvasni, mert az illető törölte, miután „fullánkját” kieresztette. Bocsánat, senkit nem akartam megbántani; de ilyen is volt, állítólag. Miért akarja valaki visszavonni naplóját?! Meggondolatlan volt? Van ilyen. De a megoldás szerintem nem az eltüntetés. Lehet helyesbíteni és elnézést is lehet kérni.

Barzil

  • Dátum 10/02/2018 11:25
Kedves fenyo, igen csorbult azok "joga", akik hozzászóltak egy törölt naplóhoz. De ha nem törölheted a saját naplód, akkor a te jogaid csorbulnak. Szerintem legalábbis. Mert, amit írtál a bűnenink feljegyzéséről a nagykönybe, az azért nem úgy van egészen. Hiszen Isten már Ésaiás által megmondta:
"Én, én vagyok, a ki eltörlöm álnokságaidat önmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg!"
Tehát nem stimmel a párhuzam, amit a János jelenéseiben említett nagykönyv és az oldal naplói között húztál. Isten nem akar megemlékezni a bűneinkről, tehát nem fogja visszaolvasgatni a nagykönyvét, mint mi a naplókat. Más a nagykönyv célja, s más a naplóké. A nagykönyv az ítélethez szükséges adattár, de nem a hívők lesznek belőle elítélve. Ők elfogadták ezt a Krisztusban felkínál megváltást, s így megszabadultak a nagykönyvben rögzített bűneik következményeitől,. Akik nem fogadták el, azok szembesülnek csak a nagykönyv adataivel. A naplók ezzel szemben nekünk, hívőknek is a javunkra vannak.
Ezzel együtt is, nem tudom objektíven megítélni, hogy mi a jobb, meghagyni a naplók törlésének lehetéségét, vagy megszüntetni. Én nem szüntetném meg.

fenyo

  • Dátum 10/02/2018 09:29
Jogos az észrevétel, félreértettelek. Elnézést Barzil. Én csak arról tudtam, hogy naplókat töröltek, és így a hozzá szólók kommentjei is elvesztek. Ilyenkor esetleg felvethető, hogy nem csorbult e az Ő szabadságuk/"joguk" e téren.

Barzil

  • Dátum 09/02/2018 23:02
Kedves "fenyo" kicsit félreértetted, a kérésem az volt, hogy a naplókból ne törlődjenek a rendszerből kilépett felhasználók hozzászólásai. Ez nem ugyanaz, mint a napló törlése.
De én is észleltem, hogy némelyek törölnek naplót, pl. ha a hozzászólások fényében nem állta meg a helyét a naplótéma. Ez tisztességtelen, persze, de az sem lenne jó, ha nem törölhetnék egy általam nyitott naplót, miután megbántam, hogy megnyitottam. Örökre hirdesse többezer felhassználónak, hogy hirtelen felindulásból ostoba voltam?
Viszont az is tisztességtelen, hogy némelyek nyitnak egy naplót, majd törlik a hozzászólások közül azokat, amelyek ellentmondanak a napló állásfoglalásának. Ezt sajnos az oldal lehetővé teszi a naplógazdáknak. Ezt a lehetőséget szerintem meg kellene szüntetni, mert tisztességtelen fórumozásra teremt lehetőséget, illetve, mert, ha megszünik ez a lehetőség, sem a naplóíró, sem a hozzászólók "jogai" nincsenek csorbítva.

fenyo

  • Dátum 09/02/2018 22:35
Egy ismerősömtől azt hallottam, hogy voltak itt korábban kemény beszólások is a naplóírók, ill. a hozzászólók között. Lehet kritikával illetni valakit (valakiket) – a megfelelő stílusban -, csak akkor fel is kell vállalni ezt. Mert ha valaki elindít egy naplót, akkor utána legyen mersze fogadni a válaszokat is. Az nem járja, hogy miután más kifejti ellen véleményét vagy (– esetleg többen is -) megintenek valakit, utána hip-hop eltűnik a napló, mert törölte, az összes hozzászólással együtt. Ha én esetleg valami rosszat szólok v. teszek az Úr Jézus ellen, az megbánásom mellett megbocsáttatik, de be is íródik a NAGY KÖNYVBE (és majd számon kéretik). Szerintem az Úr Isten se törli a „bejegyzéseit” – csak azért mert megváltott lettem.
Támogatnám Barzil felvetését, hogy ne lehessen csak úgy törölni egy naplót. Ha kell, inkább gondoljam meg háromszor mit írok le, kinek mit mondok.
Ha szabad felhívnom a figyelmet a Kolossé 4:6-ra „Beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni.”

Barzil

  • Dátum 09/02/2018 08:24
Kedves Kapitány, köszönöm a hozzászólást, de talán nem igazán releváns a témában. Egyébként pedig:"Ha olyanok nem lesztek mint a kis gyermekek, semmiképen nem mentek be a mennyeknek országába."
S a szerzője persze nyilván nem infantilizmusra gondolt.

Kapitany

  • Dátum 08/02/2018 18:31
Miközben ezt olvasom...hallom az élet lüktetését...unokám anyjával drámázik, szenvedélyesen vitatkozik! :-)

Szolgabiro

  • Dátum 08/02/2018 17:59
Köszönjük az értékes meglátást, utánanézünk a lehetőségeknek. Áldott életet!

timola
Jelenleg online

  • Dátum 08/02/2018 14:49
Támogatom :) Köszönöm