Énok könyvének vizsgálata (összefoglaló)

Ebben a cikkben szeretnék utoljára Énok könyvével foglalkozni és pár gondolatot hozzátenni, illetve összegezni az előző cikkben foglaltak kapcsán.

Remélem nyilvánvalóvá lett a kedves olvasó számára az előző cikkből, hogy valami nem stimmel a könyvvel kapcsolatban. El kell ismerni, hogy persze tartalmaz olyan részeket, amelyek összhangban vannak a kanonizált, ihletett iratokkal- Szentírással-, de azon érdemes elgondolkozni, hogy ha isteni ihletettségű lenne a könyv, akkor nem tartalmazhatna ennyi (ld. az előző cikket) ellentmondást az Írással. A probléma, hogy ezen ellentmondásokat nem lehet feloldani annyival, hogy biztos nem arra gondolt az író, stb., hiszen némelyik elég világosan szembe megy a bibliában foglaltakkal, ráadásul vannak elég mesés részek (ld. hegy méretű -1-2km-es - óriások), amik nem lehetnek metaforák.

Egy kis összefoglaló az előző cikk alapján:

Az egyik nyomós érv a könyv ihletettsége ellen, hogy olyan földrajzi neveket, kifejezéseket tartalmaz, amelyek nem voltak még Énok korában (kb. i. e. 3000 előtt halhatott meg a bibliai nemzetségtáblák alapján). Énok könyvét a kutatók i.e. 3- i. u. 1. századra teszik, ami ezt az érvet csak megerősíti, illetve azt, hogy a szerző felhasználhatott ószövetségi iratokat pl. Dániel könyve. Még ha prófécia is, Isten nem használ olyan kifejezéseket, amelyeket nem használnak az adott korban. (Pl. ezért sem találjuk mondjuk a mobiltelefon vagy a számítógép kifejezést az Írásban, pedig Isten előre látása miatt megcsinálhatta volna, hogy belerakja, de annak mi értelme lett volna, ha az adott korban nem értik mit jelent az adott kifejezés.) Ha Énok lenne a szerző, akkor nem lenne tele hebraizmusokkal a könyv, hiszen a héber nyelv csak jóval később alakult ki. Csakhogy egy pár példát hozzak: szombat, Királyok Királya, Sínai-hegy, stb.

Másik nyomós érv, hogy nem rendelkezünk eredeti nyelvű Énok könyvével (nem héber és nem görög az eredeti nyelve!), csak későbbi fordításokkal, amelyek Énok korában még nem léteztek. Isten megőrizte volna eredetibb formájában (ráadásul nem tele görög és más pogány hitvilágok befolyásával), ha Tőle volna, vagy ha annyira fontos lenne. Egy könyv maradandósága nem az íróközeg korától függ, hanem a nyelvhasználattól. Ez az Írás könyvei alapján teljesül. Énok könyve, ha ihletett, miért kivétel?

A legnagyobb probléma az eredetibb iratok hiányánál, hogy nincs amihez viszonyítsuk az igazságtartalmát. Illetve az Írás alapján megtudjuk ítélni, de nem tudjuk bizonyítani, hogy a könyv valóban Énoktól van, csak cáfolni!

Harmadik nyomós érv a könyvben található hellén, illetve más pogány hitvilágok elemei. Isten azért tiltotta a zsidóknak a vegyes házasságot (más népek fiaival, leányaival), hogy ne tanulják el az ők istentelen szokásaikat. Az ószövetségben számos jó példa van erre ld. Salamont is feleségei vezérelték el istenfélő életmódjától. Miért engedné Isten, hogy tőle sugalmazott könyvben ennyi hamis elképzelés legyen: angyal-ember szex (félistenek a görögöknél), görög daimonionok (szellemek),amelyek megszállják az embert; szirének, hegy méretű óriások (akárcsak a görög mitológiában a titánok). A halottak mérleg által való megítélése is elég érdekes lenne, hisz akkor még a szentek sem üdvözülhetnének, mert "bűn zsoldja a halál", és ember létünkre nem tudunk bűntelenül élni. A bűn akármilyen kicsi is, súlya miatt lehúzná a mérleget, mert romlottság nem megy be Isten országába! Ezt is érdemes megfontolni. Csak a Megváltó bűntelen áldozatára tekintve mentesülünk engedelmességünk révén a bűnök büntetésétől! Nem a cselekedeteinket teszik majd mérlegre, hanem az alapján fognak megítélni, hogy Isten kegyelme vagy ítélete alatt fejeződött be az életünk! Isten kegyelméből a neki való engedelmesség révén van üdvösségünk. Ezt miért nem prófétálta meg Énok e könyvben?

A káosz -görög chaos- is gyanús, hiszen a görög mitológia szerint: kezdetben volt káosz. Káoszból kiváltak istenek, akik legyőzték és kozmosszá alakították és ügyelnek e rend fennmaradása felett. Ez teszi érdekessé Énok könyvében szereplő egyik részt, ami szerint Mihály angyal őrködik a káosz felett (Énok 20:5). Csak nem azért, hogy vissza ne alakuljon az ősrendezetlenség? Apropó a biblia hol ír káoszról, ősrendezetlen állapotról? Nem volt őskáosz sose, Isten rendet, majd rendszert teremtett. De nézzük meg, hogy kezdődik a biblia: "Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet." /idő, tér, anyag - természeti törvények/ A teremtés előtt káosz lett volna? De hisz akkor Istent káosznak neveznénk!! Badarság ez az egész. (A szabadkőműves rendek tisztelegnek napjainkban Khaosz görög ősistenség előtt ld. Ordo ab chaos /Káoszból rend/)

A képen Khaosz istenség látható, érdemes megfigyelni az egy szem és a nap szimbólumokat. A szabadkőműveseknél előszeretettel használt szimbólumok istenük a fényhozó Lucifer kifejezésére; az egy szem szimbolizálja, hogy fényével mindent megvilágít, mindent lát, ellenőrzése alatt tart; a nap szimbólum pedig az ő uralkodását jelenti az „égen”, és az egész világon, fényével világosságot hoz az embereknek (ezért is fényhozó, másrészt ez a jelentése a Lucifer névnek).

Néha már úgy tűnik nekem a könyv olvasása közben, mintha a görög mitológiát próbálnák belecsempészni a bibliai témákba, keverve a kettőt. Ez roppant veszélyes, hisz láthatjuk, az emberek a mesékhez odafordulnak, félnek a démonoktól, stb., ezáltal függésbe taszítják őket. Nem hiába mondja az ige, hogy ne aggodalmaskodjatok. A félelem nem Isten természete, mert uralkodáshoz vezet, azon fognak uralkodni, akit sikerül megijeszteni.
Arról már nem is szeretnék beszélni, hogy egyesek még a laposföld propagálására is felhasználják! Ezzel is megosztják még jobban az embereket, pedig már így is alig értenek egyet valamiben. Használjuk a józan eszünket, azért kaptuk az Atyától, és főleg az Írást használjuk az ilyen tanok lebuktatására. Hol mondta Isten, hogy az üdvösséghez tudnunk kell a föld alakját? Sehol. Akkor miért nem az "odafelvalókkal" törődnek?

Nem véletlen mondja az Írás, hogy egy értelemben legyünk mindenben, mert lesznek hamis tanítók, álapostolok, akik, majdnem még a választottakat is megtévesztik.

1Kor 1:10 Kérlek azonban titeket, testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek köztetek szakadások, hanem legyetek ismét egy értelmen és azonos véleményen.

Róm 12:16 Egymással egyetértésben éljetek, ne kevélykedjetek, hanem az alázatosakhoz szabjátok magatokat, ne legyetek önteltek.

Róm 15:5 Az állhatatosság és vigasztalás Istene pedig adja nektek, hogy teljes egyetértés legyen közöttetek Krisztus Jézus szerint,

1Pét 3:8 Végezetül mindnyájan legyetek egyetértők, együtt érzők, testvérszeretők, irgalmasok, alázatos szívűek.

A meghasonlás, megosztottság nem Isten országának tulajdonsága, hanem a sátáné! Az Isten országa pont ezért áll meg mindörökre, mert az egység jellemzi: szeretet, világosság és igazság. Ez a három alapvető természete Istennek, amely országának örökkévalóságát biztosítja, ezért nem mehet be oda romlottság, romlott természet.

Visszatérve a témára, ajánlom elolvasni a kérdéses részeket a könyvből, hogy mindenki megbizonyosodjon a bibliaellenes részek feloldhatatlanságáról. Már ha egy dolog nem stimmelne, akkor is óvatosan kéne kezelni, de ha ennyi minden (és ez még semmi, nagyjából az ellentmondások csak egy kis részére mutattam rá!) nem stimmel, miért bűn elvetni?

Gyanítom azért próbálják sokan Istentől jövő igazságok forrásaként használni, hogy ezzel is alátámasszák az angyal-ember szexet, amit beleolvasnak az 1Mózes 6-ba sokak férevezetésére és ezzel visszautalva az Énok könyvére, mint alátámasztott, hiteles, elrejtett igazságokkal tarkított iratra. Isten inkább rejti el allegóriák formájában az igazságait /csakhogy beteljesüljön egyeseken, hogy látták és mégse látnak, hallották és mégse hallanak/, mint különféle hamis tanításokkal tüzdelt, nem tőle származó könyvekben.

Ha valakit érdekel, itt az 1Móz 6-ról készített írásom:
https://egymegvaltokoveto.blogspot.com/2018/06/a-bun-elaradasa.html

Segítségemre volt: http://www.brainout.net/EnochTest.htm (itt a kedves olvasó még több hibáról olvashat angolul, én ennek csak egy részét használtam fel)

Viszont ha ez így van, fel kell tenni a kérdést, vajon tényleg Istentől származik? Tényleg Istentől származna ennyi "szemét"? Miért van ellentmondásban a fél könyv (jóindulatúan) az Írással? Miért vannak benne pogány elemek? Miért használják fel nagyszeretettel nézeteik alapjául korunk álprófétái, álapostolai az ezotériában, az okkultizmusban, sajnos még a kereszténységben is? Mi a célja ennek a könyvnek, ha nem Istentől ihletett? És ha így van, miért ebből keressük Isten igazságait? Miért nem a sugalmazott iratokból? Talán ott nincs elég információ az üdvösségünkhöz?

Pál apostol szavait idézve fejezném be fejtegetésemet: "Az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít."

Köszönöm, hogy végig kísérted gondolataimat, az Atya vezessen mindenkit a józanság ösvényén, hogy le ne térjünk az útról, ami az élethez vezet, mert keskeny az az út és kevesen vannak, akik megtalálják!

Tekintsd meg kristof97 adatlapját »

Hozzászólások


Cspal

  • Dátum 18/06/2018 21:20
A szentírásban rengeteg utólag való szerkesztés van a számneveknél, földrajzi helyeknél, tulajdonneveknél, hogy a későbbi kor be tudja azonosítani, miről is van szó. Ez nem egyedüli eset az Énoknál.

A hellenisztikus elemekről. Mivel az emberiség egy tőről fakad, ezért rengeteg közös mitológiai elem felfedezhető. Pl Herkules, az isteni erejű és az oroszlánölő, Sámson, az isteni erejű és az oroszlánölő. Vagy ilyen az özönvíz, de még lehetne sorolni. Az érvelésed alapján akkor ki kéne dobni az összes ilyet, ami hasonló a más népek mitológiáihoz, vagy te személyesen eldöntöd, hogy ez az egy neked nem tetszik, de a többi maradhat? Előfordulhat-e, hogy esetleg valóban megtörténtek, és sok különböző későbbi nemzedékek által szájról szájra terjedő, valóban megtörtént dolgokról van szó? Mert a néprajzkutatók ebben értenek egyet.

Ha pedig Istenen kívüli bibliakutatók érvelését akarod felhasználni, sok olyan is van, akik minden egyes könyvet "meg tudnak cáfolni". Ilyenekre akarsz építeni Isten Szelleme helyett, hogy a magad igazát bizonyítsd az apostolokkal szemben?

A névbeli ellentmondásról: Máté: 23:35. "Hogy reátok szálljon minden igaz vér, a mely kiömlött a földön, az igaz Ábelnek vérétől Zakariásnak, a Barakiás fiának véréig, a kit a templom és az oltár között megöltetek."
Holott a megölt Zakariás Jójada fia volt. Érvelésed alapján, ahogy fogalmazol, "nyomós ok" van arra, hogy a Máté evangéliuma is "szemét".

Illetve tudható, hogy a babiloni fogság alatt az összes korábbi szentírás elveszett, és Ezsdrásnak, az írnoknak kellett leírni angyali diktálás által. Ezért nem datálható egy mű sem a babiloni fogságtól korábbra.

Az Írások Isten Szellemével érthetőek meg. Ha ellentmondást és cáfolatot keresel, igazságos az Isten, aki megadja a keresőnek, amit keres. Aki világosságot, annak világosságot. Aki ellenkezést, annak ellenkezést.

timola

  • Dátum 14/06/2018 07:42
Hamvas Béla neve számomra rossz ajánlólevél.
Hihetetlenül nagy intellektuális teljesítmény, de okkult gyökerekkel.
Aki kezébe veszi, számoljon evvel.

Attila08

  • Dátum 13/06/2018 18:11
Kedves Kristo97!

A szóban forgó Énok könyv azonos lenne a Hamvas Béla fordtásában megjelent "Henoch apokalipszise" c. könyvvel?