Az élők a halottak napján...

https://www.youtube.com/watch?v=i7hbjG4ib6k

Máté 8:21 Egy másik tanítványa pedig azt mondta neki: Uram, engedd meg nekem, hogy előbb elmenjek, és eltemessem apámat.
Máté 8:22 De Jézus azt mondta: Kövess engem, és hagyd a halottakra, hogy eltemessék a halottaikat!

Tekintsd meg kristof97 adatlapját »

Hozzászólások


Pumori

 • Dátum 04/11/2018 19:06
timola, alul ott a hir hogy felfüggesztették a szabadon engedését..., de valami majd lesz, nem ő az utolsó áldozata az esztelen politizálásnak. Mert simán politikai harcról, hatalomról szól a mese és nem arról hogy az Isten(Allah) megsértődik-e vagy sem.

timola

 • Dátum 04/11/2018 08:55
Pumori:

https://s4c.news/2018/11/02/elhagyja-pakisztant-az-istenkaromlas-vadja-alol-felmentett-kereszteny-no/?fbclid=IwAR3pOqI2mrumUGqepF5WseJ0HAMXcANWuADBExRluCDC60OwqLn-VBKA7bs

timola

 • Dátum 03/11/2018 13:48
Igazad van, Pumori - nehéz idők jönnek. Érzi ezt öreg és fiatal.

De a "keresztényellenes ügy" István mártírhalála után indult, és a jeruzsálemi gyülekezet volt az első célpont ...
Tény, hogy ez a 2000 éves búvópatak gyakran a felszínre tör; időnként szökőár erejével, mostanában mint hömpölygő folyam ...

Ugyanígy a kegyelem :)

Kell, hogy mindenkinek kapaszkodója, csónakja, hajója legyen, mire igazán elszabadul a pokol.
Különben beadja a gerincét, mert nem lesz ereje megmaradni.

Pumori, neked lesz, amibe kapaszkodj?
A napok gonoszak.

Pumori

 • Dátum 03/11/2018 11:16
Lesz itt még más baj is mint az Aprószentek napja vagy a Halottak napja...
"A keresztényellenes ügy 2009 júniusában kezdődött, amikor Ászija Bibi két mohamedán kolléganője vízért küldte a keresztény asszonyt. Az általa vitt vizet ezután visszautasították, mondván: tisztátalan, mert egy hitetlen keresztény érintette. Ebből a banális esetből indult el a nő kálváriája. Az ötgyermekes asszonyt azonnal megvádolták, hogy válaszul Mohamed prófétát gyalázta, illetve visszautasította, hogy áttérjen az iszlámra. Rögtön börtönbe zárták, ahol hosszú időszakokat töltött elkülönítve, de mindvégig megőrizte hitét, és imáiban Isten nagy szeretetére bízta magát. Ászija Bibit 2010 novemberében ítélték halálra istenkáromlás miatt Pandzsáb tartományban, majd egy fellebbviteli bíróság 2014-ben helybenhagyta a döntést. A nő folyamatosan tagadta a vádakat.
Forrás: https:"

timola

 • Dátum 03/11/2018 07:39
Figyelmetekbe ajánlom a következő Igéket, és egyben kérlek, a kereszthivatkozásokat is olvassátok el:

1 Thess. 4.13
Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, a kik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, a kiknek nincsen reménységök. *
* 1 Kor. 10,1. 15,18. 20. Eféz. 2,12. 2 Thess. 2,16.
Fordítások
1 Thess. 4.14
Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképen az Isten is előhozza azokat, a kik elaludtak, a Jézus által ő vele együtt. *
* 1 Kor. 6,14. 15,23. Róm. 8,11. 14,9.

Édesapám és férjem - életem bástyáit - kb négy hónap különbséggel vesztettem el.
Természetes, hogy a gyásszal és a vesztesség következményeivel együtt éltem egy darabig.
De jobb, ha az ember nem marad meg ebben az állapotban; kell, hogy engedje, hogy az Úr vigasztalása kimossa ezt az életéből.

Minden szabad nekünk, de nem minden használ - erre is igaz.
Ma hálát adok azokért a jó dolgokért, amit jelentettek az életemben és megemlékezem arról, hogy ők élnek, egyszer találkozom velük. De ez nem egy kiemelt napon, hanem amikor eszembe jutnak valami kapcsán ...
És megyek tovább.

Avarcsiga

 • Dátum 03/11/2018 07:27
Ne tévelyegjetek. Jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok.
Serkenjetek fel igazán és ne vétkezzetek; mert némelyek nem ismerik Istent; megszégyenítéstekre mondom.
De mondhatná valaki: Mi módon támadnak fel a halottak? és minémű testtel jönnek ki?
Balgatag! a mit te vetsz, nem elevenedik meg, hanemha megrothadánd.
És abban, a mit elvetsz, nem azt a testet veted el, a mely majd kikél, hanem puszta magot, talán búzáét, vagy más egyébét.
Az Isten pedig testet ád annak, a mint akarta, és pedig mindenféle magnak az ő saját testét.
Nem minden test azon egy test, hanem más az embereknek teste, más a barmoknak teste, más a halaké, más a madaraké.
És vannak mennyei testek és földi testek; de más a mennyeiek dicsősége, más a földieké.
Más a napnak dicsősége és más a holdnak dicsősége és más a csillagok dicsősége; mert csillag a csillagtól különbözik dicsőségre nézve.
Épenígy a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban;
Elvettetik gyalázatosságban, feltámasztatik dicsőségben; elvettetik erőtelenségben, feltámasztatik erőben.
Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Van érzéki test, és van lelki test is.
Így is van megírva: Lőn az első ember, Ádám, élő lélekké; az utolsó Ádám megelevenítő szellemmé.
De nem a lelki az első, hanem az érzéki, azután a lelki.
Az első ember földből való, földi; a második ember, az Úr, mennyből való.
A milyen ama földi, olyanok a földiek is; és a milyen ama mennyei, olyanok a mennyeiek is.
És a miképen hordtuk a földinek ábrázatját, hordani fogjuk a mennyeinek ábrázatját is.
Azt pedig állítom atyámfiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot.
Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk.
Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk.

1Kor. 15:33-52

Avarcsiga

 • Dátum 03/11/2018 07:18
"Nállam nélkül semmit sem cselekedhettek" (János 15:5)

Szerintem ez elég velős... Isten tudja hogyan és miként használja a halottak napját, a jelenlegi formában és idő szakban. Ő engedte hogy legyen ilyen ünnep, s a mai rohano vilagban lehet inkabb hoz egy kis fenyt ha az ember kicsit meg áll es el gondolkodik a dolgokon.

kristof97

 • Dátum 02/11/2018 22:59
Krisztian 8405, akár kiragadott, akár nem, a tartalma a lényeg, ami túlmutat a szövegkörnyezeten. De emelkedjünk felül ezen. Ha megkérhetlek, akkor létszíves bizonyítsd az Írásból, hogy megáll-e Isten előtt egy olyan tanítás (ünnepnap), ami nem Istentől származik. (Nyilván mindenki utánanézhet az eredetének, egy kelta ünnep volt és rájöhet, hogy miért akkor csinálja azt amit.) Előre is köszönöm a választ.

Krisztian8405

 • Dátum 02/11/2018 21:24
Sziasztok, ndrew gondolata nagyon jo. Kiegészitésképp csak én úgy értelmezem ezt a kijelentést hogy Jézus a tanítványság árát és az Ő követésére való sürgetésre határozottságra utalt e versel. Igen mondta hogy temessék el a halotta a halottaikat, ez talán ma is egy kérdés ha döntenünk kéne hirtelen hogy mit választanánk, az elmut társunk temetését vagy egy hirtelen ügyet amit Jézus ránk bíz pl egy idöben. Ez egy szivproba volt hogy mit választanánk , az élöket menteni akik reménységre várna vagy az Urat elutasittokkal gyászolni. De sok haszonlo vers van a családdal kapcsolatba és hogy kik az igazi testvéreink. De Jézus senkit nem tilt hogy tisztességgel megjelenjünk akár hivő akár hitetlen temetésén. Sőt az ószövestségbe is tisztességgel eltemedték a halottaikat. Kristof97 versei pedig kiragadott versek amiknek ha a szövegkörnyezetükbe értelmezünk akkor köze sencs e témához, sőt törvénykezöen hat. A tagadd meg apád és anyád sem azért adatott hogy kihajitsuk őket vagy letagagjuk hanem egy szivproba hogy kinek a véleménye a fontosabb jézusé vagy a családé. Akár milyen is a családunk, szüleink, idös korukra ha rászorulnak kötelességünk gondjukat viselni, ha hisz ha nem. Söt aki nem gondoskodik családjárol az rosszabb mint a hitetlen. És én is örömmel emlékeznék egy szál gyertya mellett öregapám szavaira ha épp nem az Úr dolgába lennék , de máskor potlom.

Anna_27

 • Dátum 02/11/2018 20:44
"Az Isten nem holtaknak, hanem élőknek Istene. Ti tehát igen tévelyegtek."

(Mk.12:27)

Pumori

 • Dátum 02/11/2018 09:57
Milyen halottak ünnepléséről beszélsz?
Jézusról, aki meghalt a kereszten?

Avarcsiga

 • Dátum 02/11/2018 08:30
A tanítvány családja a kérdés feltevés pillanatában ugyan úgy élt mint a jelen lévő hozzá szolók. A tanítvány a tanultak fényébe kérte azt amit. Itt a halott szó alatt szellemi halál értendő, ami tapasztalat és hit (tudás) hiánya volt. A szellellemi halott az akinek nincs belsőkacsolata Istennel. Ezt akarta az ifjú elbúcsúztatni, elengedni.
Az hogy "temessék el a halottak az ő halottaikat." Nem tesz mást mint hogy azok a tudatlanok eltemetik egymást fizikálisan, mert fogalmuk sincs Isten szellemi dolgairól (Istenről se) ellenben a taníványnak aki Jézus mellett tanult, hitt és cselekedet!

kristof97

 • Dátum 01/11/2018 22:31
ndrew777, persze, ez specifikusan neki szólt, de ez nem azt jelenti, hogy nincs mögöttes tartalma, ami ránk is vonatkozna, nem hiába került bele az evangéliumba ez a történet. Az, hogy felhívtam valamire a figyelmet, hogy nem Istentől van, nem az Írásból, nem a Megváltótól, nem jelenti azt, hogy én elítélném azt a személyt/személyeket, akik ezt végzik. Ezt megteszi az írott ige:

Ján 14:23 Jézus így válaszolt: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én Atyám szeretni fogja azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk.
Ján 14:24 Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet; és az a beszéd, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki küldött engem.

2Ján 1:9 Aki túlmegy a Krisztus tanításán, és nem marad abban, annak nincs Istene, aki megmarad az ő tanításában, azé az Atya is, és a Fiú is.
2Ján 1:10 Ha valaki hozzátok megy, és nem ezt a tanítást viszi, ne fogadjátok be házatokba, és ne köszöntsétek,
2Ján 1:11 mert aki köszönti, közösséget vállal az ő gonosz cselekedeteivel.

Nem én mondom, hogy meg kell maradni Krisztus tanításainál, hanem őmaga, és az apostolok. Ha ő azt mondta volna, hogy ünnepelni kell a halottakat, nem lenne ez a bejegyzés, de mivel azt mondta, hogy az élet dolgaival foglalkozzunk, kötelességem figyelmeztetni embertársaimat, hogy nem jó úton haladnak azok, akik Krisztus követőnek vallják magukat, de nem tartják meg Krisztus beszédét már egy ilyen alapvető dologban sem.

Barzil

 • Dátum 01/11/2018 20:34
osztom a véleményed ndrew777

ndrew777

 • Dátum 01/11/2018 19:25
De ez szerintem specifikus kijelentés volt.
Csak annak szólt, aki kérdezte.
Mert pl. a Gadarai megszállottat, amikor meggyógyította az Úr, az meg mindent otthagyva követte volna őt, de Jézus mégis azt mondta, hogy inkább ne, hanem menjen el stb.
Tehát nem mindenkinek van ilyen "mindenhova követős" elhívása.

A Halottak napjával kapcsolatban meg az a fontos, hogy fogadjuk el egymást olyan értelemben is, hogy akár kimegyünk a temetőbe, akár nem, mindenképp Isten dicsőségére tegyük, és ne ítéljük el a másikat, mert máshogy áll hozzá, mint mi.