1. Dícséretre, tánccal. Dávid dícsérete.
2. Hallgasd meg beszédem, JHVH, figyelj elmélkedésemre, figyelj vágyamra.
3. Hallgasd meg kérésem hangját, királyom és Istenem, mert jelenlétedben imádkozok.
4. JHVH, hallgasd meg reggel a hangom, reggel felkészítem magam te eléd* és vigyázok.
5. Mert nem olyan Isten vagy, aki vágyja a gonoszt, gonosszal nem laksz együtt.
6. A csúfolódók nem állnak meg szemeid előtt, gyűlölöd mind a hazug tettek cselekvőit.
7. Elveszíted a hazugul szólókat, az ártatlan vért ontót és az alattomost, JHVH.
8. És én, a te nagy jóságodból, belépek házadba, leborulok félelmedben a szent templomodban.
9. JHVH, vezess engem igazságosságban, az én dicső dicséretem miatt, erősítsd meg a te útjaidat előttem.
10. Mert nincs megbízhatóság a gonosznak szájában, testük tele van felfordulással, mint a Sheol, nyitva az ő torkuk, hízeleg a nyelvük.
11. Isten elítéli őket; megszűnnek az ő tanácsuk által; a sok lázadásuk miatt megbotlanak, mert fellázadtak szavad ellen.
12. És mind, aki bízik szavadban, örökké ujjongani fog, dícsérni fognak, te pedig megvéded őket, és akik szeretik nevedet, örvendezni fognak szavadban!
13. Mert megáldod az igazságost, JHVH, mint egy pajzzsal, megkoronázod őt jó akarattal.

* Vagy: jelenlétedre

Tekintsd meg Cspal adatlapját »

Hozzászólások


timola
Jelenleg online

  • Dátum 13/05/2018 19:14
119. Zsoltárt nem akartam említeni, mert nem akarok visszaélni a jóságoddal. Csak említem, mint abszolút középponti üzenetet.

Nagyon köszönöm a megosztást, előre is

timola
Jelenleg online

  • Dátum 13/05/2018 18:54
A Septuaginta és a Targum lábjegyzet lenne az igazán izgalmas :)

Huha ...
Micsoda kincs :)

Cspal

  • Dátum 13/05/2018 11:55
És melyikre lennél kiváncsi? A Septuaginta a legrégebbi ismert görög fordítása az Ószövetségnek, kb. 800 évvel korábbi, mint a Vulgata, illetve kb. 1200 évvel korábbi, mint a Maszoréta szöveghagyomány. A Targum pedig arámi nyelvű (olykor akár bővebb magyarázatokkal is kiegészített) fordítás.

Tehát a Septuaginta egy letisztultabb, az adott kor tudományos nyelvén fennmaradt szövegforrás, a Targum pedig a héber szövegértelmezés szerinti, olykor értelmezésekkel kiegészített forrás.

timola
Jelenleg online

  • Dátum 13/05/2018 07:01
Meg a 38-as.

Tényleg, az összeset jó lenne lefordítani. Nagy munka, de nagyon sokat adna ...

timola
Jelenleg online

  • Dátum 13/05/2018 06:53
Meg a 18. Zsoltár.
Ezek a lelkem legmélyéig meg tudnak rázni ...

timola
Jelenleg online

  • Dátum 13/05/2018 06:50
A 25. Zsoltár nincs lefordítva?
Olyan jó lenne ... :)