J.C.Ryle igei gondolatai

J.C.Ryle - Soha!

"SOHA nem hagylak el, sem el nem távozom tőled!" Zsid. 13:5 (angolból ford.)

Minden hívő jól értse meg e szavak súlyát, fontosságát, és jól őrizze meg ezeket szívében!

Legyen ez az ígéret mindig közel hozzád, tartsd ezt frissen emlékezetedben - mert egy nap szükséged lesz rá!

Akkor, amikor rajtad ütnek a filiszteusok; a betegség keze ágyba nyom; a félelmek királya a közeledbe férkőzik; és a halál árnyékának völgye feltárul szemeid előtt.

Igen, akkor jön majd el az óra, amikor semmit sem fogsz annyira vigasztalónak találni, mint ezt az igeverset, és semmi sem fog neked akkora örömet okozni, mint az Istennel való közösséged valódi, drága tudata!

Ragaszkodj erősen e szóhoz, hogy "soha"! Ennek súlya ugyanis túltesz az aranyénál. Úgy kapaszkodj ebbe, mint süllyedő ember a kötélbe! Ragadd meg erősen, mint ahogy a katona, akit minden oldalról támadnak, megragadja jó erősen kardja markolatát. Isten ígérte, és Ő meg is tartja azt, hogy "Soha el nem hagylak téged, sem el nem távozom tőled!"

SOHA! Bár van, hogy a SZÍVED elerőtlenedik, és torkig vagy már saját magaddal is; és a sok kudarcod, meg a gyengeségeid teljesen lenyomnak - ám ez az ígéret kudarcot akkor sem vall, soha!

SOHA! Bár az ÖRDÖG azt suttogja, hogy "Végül úgyis az enyém leszel, még egy kis idő, és elhagy a hited, és az enyém leszel!" - Ám Isten Beszéde áll ekkor is, rendületlenül!

SOHA! Amikor a HALÁL hidegsége feléd kúszik, és a barátok már nem tudnak tenni semmit, és elindulsz azon az úton, amelyről visszaút már nincsen - Krisztus akkor sem, ott sem hagy el téged!

SOHA! Amikor az ÍTÉLET napja eljön, és a könyvek megnyittatnak, és a halottak előjönnek sírjaikból, és elkezdődik az örökkévalóság - még akkor is ez az ígéret fogja a teljes életed súlyát hordozni; Krisztus fogja ekkor is lelkedet erősen tartani!

Ó, olvasó, aki hiszel, bízz hát az Úrban örökké, mert Ő mondja, "Soha el nem hagylak téged!"

Vesd hát Őreá minden terhedet, és ne félj! Legyen örömöd és dicsekedésed az Ő ígéretében. Örvendezz megvigasztaltatásod erejében!

Mondd hát bátran: "Az Úr az én segítségem, nem félek!"

J. C. Ryle - A megfeszített Krisztus a Biblia lényege!

Ezen írás minden egyes Olvasója nagyon figyeljen arra, amit mondok: Lehet, hogy nagyon jól ismered a Bibliát, és sokat tudsz arról. Lehet, hogy ismered a bibliai történelem főbb vonulatát, és az egyes események dátumait is, mint ahogy ismerjük például Anglia történetét. Lehet, hogy a Bibliában említett férfiak és nők nevét is tudod, mint ahogy az ember tud Cézárról, Nagy Sándorról, vagy Napóleonról. Ismerheted a Biblia bizonyos rendelkezéseit, és tisztelheted azokat, mint ahogy az emberek tisztelik Platónt, Arisztotelészt vagy Senecát. De ha még nem láttad meg azt, hogy a megfeszített Krisztus az egész Biblia alapja és lényege, akkor az eddigi bibliaolvasásodból nem sokat profitáltál! Ez esetben ugyanis a te vallásod csupán csak olyan, mint az égbolt nap nélkül, egy boltív alappillér nélkül, egy iránytű mutató nélkül, egy óra rugó vagy nehezék nélkül, és mint egy lámpás olaj nélkül - nem lesz vigaszodra, és nem fogja megmenteni lelkedet a pokoltól!

Nagyon figyelj arra, amit mondok! Tudhatsz te akár nagyon sokat is Krisztusról az elméddel. Tudhatod, hogy kicsoda is Ő, hol született, és miket cselekedett. Ismerheted a csodáit, a mondásait, a próféciáit, és a rendelkezéseit. Tudhatsz arról, hogyan élt, hogyan szenvedett, és hogyan halt meg. De ha nem ismered Krisztus keresztjének az erejét a te saját megtapasztalásodból; ha nem tudod és érzed azt belül, hogy Krisztusnak a kereszten kiontott vére elmosta a teáltalad elkövetett bűnöket; ha nem vagy hajlandó arra, hogy megvalld azt, hogy az üdvösséged egyes-egyedül Krisztusnak a kereszten elvégzett munkájától függ - akkor Krisztusból neked nem lesz semmilyen hasznod! Krisztus Nevének puszta ismerete ugyanis soha nem fog téged megmenteni! Ismerned kell a keresztjét, az érted kiontott vérét - vagy máskülönben meghalsz a bűneidben!

J.C.Ryle - Krisztus az egyetlen út!

Egyedül csak Krisztus vére tud minket megtisztítani; egyedül csak Krisztus igazságossága tud minket felruházni; egyedül csak Krisztus áldozata tud nekünk jogosultságot adni a mennyre. Zsidóknak és nem zsidóknak, tanultaknak és tanulatlanoknak, gazdagoknak és szegényeknek - mindenkinek, függetlenül az életben betöltött helyzetétől és helyétől, vagy Jézus Krisztus által kell megmentetnie - vagy el kell vesznie mindörökre! És az apostol nyomatékosan hangsúlyozza: "És nincsen senki másban üdvösség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk."[Apcsel. 4:12] Isten, a mennyei Atya senki mást nem bízott meg, nem pecsételt el és nem jelölt ki arra, hogy a bűnösök Megváltója legyen, csakis és kizárólag Krisztust! Az élet és halál kulcsai egyedül csak az Ő kezében vannak, és mindenkinek, aki üdvösséget akar, Őhozzá kell jönnie!

Tekintsd meg M_Marietta_ adatlapját »

Hozzászólások