Előképek

A fenevad bélyege:

The day I got microchipped

https://www.youtube.com/watch?v=43XzI6__abE

Sweden sees microchip implant revolution

https://www.youtube.com/watch?v=dl_gemn9a9E

"És mindenkit, kicsinyeket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat jobb kezükön vagy homlokukon bélyeggel jelöltek meg, hogy senki se vehessen, se el ne adhasson, csak az, akin a bélyeg van: a vadállat neve, vagy nevének száma. (Jelenések 13:16-17)

"És egy harmadik angyal is követte, aki hangosan ezt kiáltotta: Ha valaki imádja a vadállatot, és az ő képét és bélyegét felveszi homlokára vagy kezére, az is inni fog az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül tölti meg az Ő haragjának poharát, és kénköves tűzben fog gyötrődni a szent angyalok és a Bárány orcája előtt. Kínjaik füstje felszáll örökkön örökké, és nem lesz nyugalmuk sem éjjel, sem nappal azoknak, akik imádják a vadállatot, és az ő képét, és akik felveszik az ő nevének bélyegét." (Jelenések 14:9-11)

*******

Hamis Krisztusok:

Man Say He's Jesus, Followers Get 666 Tattoos

https://www.youtube.com/watch?v=I15wsrNBxbI

"I am the son of god"

https://www.youtube.com/watch?v=ZUpp_UrnjFc

"Ha valaki akkor azt mondja nektek: Íme itt van a Krisztus! Vagy: amott! Ne higgyétek! Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak és nagy jeleket és csodákat tesznek, úgyhogy - ha lehet - még a választottakat is félrevezetik. Íme előre megmondtam nektek. Ezért ha majd azt mondják nektek: Íme a pusztában van, ne menjetek ki; íme a belső szobákban, ne higgyétek. Mint ahogy a villámlás napkeleten támad és napnyugtáig látszik, úgy lesz az Ember Fiának eljövetele is." (Máté 24:25-27)

"És e szavak után szemük láttára felemelkedett és felhő fogta be őt szemük elől. És amint tekintetüket az égre függesztették a távozó után, íme két férfiú állott meg mellettük fehér ruhában, akik meg is szólaltak: galileai férfiak, mit álltok itt a mennybe nézve? Ez a Jézus, aki közületek felment a mennybe, úgy jön el, amint Őt a Mennybe felmenni láttátok." (Apostolok Cselekedetei 1:9-11)

Tekintsd meg CHRISTBOUND adatlapját »

Hozzászólások


Szkeptikus

  • Dátum 16/05/2019 00:28
Természetesen érdemes, csak nem feltétlenül jutunk helyes következtetésre.
A linkben megfelelő oldalén némi ízelítő az egymásnak ellentmondó magyarázatokból:

A preterista, pápaellenes, és a futurista nézetek, 28. oldal

http://palheidfogel.gportal.hu/portal/palheidfogel/upload/438951_1342953899_07194.pdf

A fenevad neveinek száma 666, ez ugyanolyan félreérthetetlen abszolútum, amiképpen Jézus Krisztus nevének görög átiratában a számérték 888. Amennyiben utóbbi görög, a logika szerint előbbi is görögben értendő.
Róma bizonyos olvasatban valóban megváltoztatta az "időket és a törvényt", de ezt Nagy Konstantin tette meg, nem pedig "Vicarius Filii Dei" (666 számértékkel a latinban), amely kérdéses, hogy valaha volt-e hivatalos pápai cím, ha igen, akkor is csak századokkal később:

https://en.wikipedia.org/wiki/Vicarius_Filii_Dei

pischta

  • Dátum 15/05/2019 19:21
Ismét felvetném: Érdemes alaposan áttanulmányozni Dániel könyvét, mert ott több fenevadról is szó van, elég alaposan beazonosítva. Ha ott megértjük a jelképek alkalmazásának módját, sokkal jobban meg fogjuk érteni a jelenések-beli fenevadakat is. Pláne, hogy a tengerből feljövő fenevadnak a 13. fejezet elején a Dániel könyve-beli fenevadak jellegzetességei vannak.
Csak ez után érdemes azon elgondolkodni, hogy akkor mi is lehet a tengerből feljövő fenevad, mit jelent a száma, és mit a bélyege. Addig, amíg ezek nem állnak össze, sötétben tapogatózás a beazonosítás-próbálkozás.

Szkeptikus

  • Dátum 13/05/2019 01:28
Teljesen véletlenszerűnek tűnik melyik kéz bőre alá kerül a chip. Tetten érhető a videón.
Igen, volt ez a hipotézis huszonévekkel ezelőtt, mely szerint a fenevad bélyege az a chip, amelynek lítium eleme a test apró hőmérséklet változásait használja fel a működéséhez. A hőmérsékletváltozás a legmarkánsabb a jobb kézen, vagy homlokon, ami persze korántsem jelentette az, hogy e helyekre injekciózzák.
Továbbá, ha a lítium valahogy kijutna a chipből, fekélyesedést okozna a bőrön, ami egybevág a Jelenések könyvében leírt következménnyel a Fenevad bélyegének felvételét illetően.
Hangsúlyozták továbbá, hogy a bélyeg a görögben rokon értelmű/vagy "elvisz" a beszúr igével/igéhez.

Ugyanakkor a Jelenések könyve szerint a Fenevad bélyege, az ő neve, vagy nevének száma - az emberi szám gyakorlatilag - nem pedig egy eszköz.
Továbbá az egész kérdés, csak a második Fenevad feltűnése után kerül elő, aki rábírja a föld lakóit az első Fenevad imádására, addig az emberek azt sem tudják, hogy létezik fenevad bélyege.

Ha ez az egész téma téged nem tölt el iszonyattal, akkor rosszul méred fel a súlyát, - már, ha érted mire gondolok.