"Mivelhogy"

"Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, Aki az Ő nagy irgalmassága szerint újjászült minket, élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által, romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben vár reátok, akiket az Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen áll, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. Akkor majd örvendeztek, jóllehet most kevés ideig - ha meg kell lennie -, szomorkodtok különféle kísértések között, hogy a ti kipróbált hitetek sokkal becsesebbnek bizonyuljon a veszendő, bár tűzzel kipróbált aranynál a ti dicséretetekre, dicsőségetekre és tisztességetekre a Jézus Krisztus megjelenésekor. Őt, noha testben nem találkoztatok Vele, szeretitek; noha most nem látjátok, hisztek Benne és kibeszélhetetlen felmagasztosult örömmel örvendeztek Benne, mivelhogy elértétek hitetek célját: lelketek üdvösségét."

Tekintsd meg CHRISTBOUND adatlapját »

Hozzászólások