léleküdítő

Stuart Townend sings Psalm 23 at the Sing!
https://youtu.be/xXPPzuCJMCs

"Az ÚR az én pásztorom, nem szűkölködöm. 
Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. 
Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. 
Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal engem. 
Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. 
Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az ÚR házában lakom egész életemben. " Zsoltárok 23

Tekintsd meg Mary9 adatlapját »

Hozzászólások


Mary9

  • Dátum 14/08/2019 20:27
Egész héten ez a zsoltár forog bennem a naplók kapcsán is, de a magamén is... Hálás vagyok, hogy valóságos és igaz: megtartó szeretete! Jobb lenne a személyes bizonyság tudom, de most nem megy..., viszont ezt szeretném megosztani, bár nem kimondottan a társkeresésre fókuszál, de a felkészülés idejében lévőknek és hát minden keskeny úton járónak is: - igazán útmutató, bátorító bizonyság a nehéz idők ellenére - reményteljes életutak.

„On the spot - Az ellenség gyermekei: Visky András
https://youtu.be/g5s9C39uhzw

„Hű az Isten, aki elhívott titeket, az Ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre.” (1. Kor. 1,9)

Feltűnő, hogy mennyire vigyáz Pál a pontosságra. Itt öt meghatározása szerepel annak, Akihez Isten elhívott bennünket. Nehogy egy is elmaradjon belőle. 
Először is Ő egy fiúhoz hív – az egyetlen fiúhoz. Ez megmelegíti a szívünket. Fiú – e szó egy családra, egy közösségre utal. Egy otthonra, amiből kihullottunk, ami után vágyunk, de ahová nem tudunk visszamenni. Isten Fiúnak mondja Jézust, hogy a szívünk ne féljen, hogy merjünk közeledni Hozzá.

A zsidó írásmagyarázók észrevették, hogy a Szentírás, a Tóra nem az aleffel, a héber ábécé első betűjével kezdődik, hanem a másodikkal, a béttel. Ennek a betűnek az a jelentése, hogy „ház”: egy nyitott ház, ahová be lehet menni. Egy házba hív bennünket az Isten, mikor a Fiúhoz hív. Mennyi családtalan, mennyi árva, elveszett ember cselleng ebben a világban, mert nincs otthona! Cselleng az egyházban, a közösségben, mert az nem otthona, nem meleg fészke."
Visky Ferenc: Méz a sziklából