Pápa

Karol Wojtyła (1920-2005)
[Jan Paweł II, Ioannes Paulus PP. II, azaz II. János Pál, a római katolikus egyház 264. pápája]
haiku-szerű versei
Poezje wybrane, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa, 1987

Káliz Endre fordításai
Kéziratként a műfordítótól

Kamieniołom, IV/2. (1956)
Wzięli ciało, szli milczącym szeregiem.

Kézbevették a testet, mentek néma sorban.

*

Profile Cyrenejczyka, I/3. (1957)
Dlaczego nie jest tak? Magdaleno, Szymonie z Cyreny?
Czy pamiętasz ów pierwszy krok, którym dotąd idziesz bez przerwy?

Miért nincs így? Magdaléna, cirénei Simon?
Emlékszel arra az első lépésre, mellyel megállás nélkül idáig jössz?

*

Profile Cyrenejczyka, I/5. (1957)
Wtedy jednak nadejdzie On i swoje własne jarzmo
przeniesie na twoje barki. Poczujesz, ockniesz się, zadrżysz.

Akkor mégis eljön Ő és jármát
a vállaidra rakja. Megérzed, felrezzensz, beleremegsz.

*

Narodziny wyznawców, I/2. (1961)
Tylu skupionych ludzi. Szeregi zestawione na ukos.
Korzeniami wrasta im w serce jakby wątła roślina wychylona spomiędzy bruku.

Ennyi összecsődült ember. A hamisság seregei.
Belenőtt a szívükbe, mint a gyom az út kövébe.

*

Narodziny wyznawców, II/3. (1961)
Jeśli jednak prawda jest we mnie, musi wybuchnąć.
Nie mogę jej odepchnąć, bobym odepchnął sam siebie.

Ha mégis bennem van az igazság, ki kell törnie.
Nem tuszkolhatom vissza, mert a füst maga magát tuszkolja vissza.

*

Tekintsd meg Apaitousin adatlapját »

Hozzászólások