Politika vagy nem politika???

Azzal ugyebár tisztában vagyunk, hogy az egyházak, vallási vezetők igencsak részei a politikai életnek. Azt is tudjuk, hogy Isttennel, Jézussal a teremtett világgal kapcsolatosan csak egy igazság létezik. Mégis számtalan a teória ezzel kapcsolatban. Minden vallás, minden felekezet másként tálalja ezt az egészet. Vajon kinek vagy kiknek az érdeke a népet megosztani és az egyetlen és megmásíthatatlan igazságot a legkülönfélébb szüleményekkel meghamisítva félrevezetni az emberiséget? De, az is lehet, hogy a nagy vallások sem tudják mi az igazság...
Én sem tudom. Te tudod???
Szerintem ez is politika...

Tekintsd meg Lacc48 adatlapját »

Hozzászólások


Pumori

  • Dátum 10/05/2018 01:49
Lacc, idealista vagy..., nem csak egy igazság létezik. Ahányan vagyunk, annyiféle igazság van...
Hiszen Te is hiszel ahogy, elfogadsz állitásokat s más állitásokat pedig figyelmen kivül hagysz anélkül hogy picit is zavarna, mások hogy itélik meg... s ez jól van igy.

Cspal

  • Dátum 09/05/2018 23:16
A kapcsolat megértéséhez a világ vezetője és a hamis kereszténység felekezeteivel a következő helyen értelmezhető:

Jel. 17:3 Szellemben egy pusztába vitt el engem, s ott láttam azon a veres fenevadon, aki hemzsegett a káromló címektõl, s akinek hét feje és tíz szarva volt, ülni egy asszonyt.

A fenevad jelképezi Sátán birodalmát. Az asszony a babiloni parázna, a hamis kereszténység. A paráznaságának lényege, hogy Isten szövetségét, Isten törvényeit felrúgva magaválasztott istentiszteletbe kezdett, otthagyva előző férjét, a Teremtőt. (Ézs 54,5
Mert férjed a te Teremtőd, seregeknek Ura az Ő neve, és megváltód Izráelnek Szentje)
A fenevadon ülés jelképezi kettejük viszonyát, egy ideig együtt munkálkodnak, az egyik a nemzetek feletti uralmon, a másik a nemzetek szellemi megmérgezésén dolgozik, kéz a kézben, de nézzük tovább az írást:

Jel. 17.4-5 Az asszonyt bíbor és veres ruha burkolta, arany, drágakõ és gyöngyök ékesítették, kezében undorító paráznaságával és tisztátalanságaival teletöltött aranycsészét tartott. Homlokára név volt írva, egy titok: "A nagy Babilon a föld paráznáinak s utálatosságainak anyja."

Szépen felöltöztetett, igaznak látszó tanításokkal (arany, drágakő, gyöngyök) operál, ám kezében (tetteiben) Istentől való elpártolás van.

Jel. 17.8 A fenevad, akit láttál: volt, de nincsen, ám elõjönni készül a feneketlen mélységbõl (abüsszosz), azután veszedelmére megy. A földön lakók, kiknek neve nincs az élet könyvébe beírva a világ megalapítása óta, csodálkozni fognak, mikor meglátják a fenevadat, hogy az volt, de nincs, ámde meg fog érkezni.

Ez egy világbirodalom lesz, ami volt, de már nincs, viszont újra fellendül. A mai világpolitika, a globalizmus ezen dolgozik, és a prófécia szerint célját el is fogja egy rövid időre érni, hogy egy világbirodalom alatt egyesüljön minden nemzet, ez alól kibújni önerőből nem lehet (élet könyve):

Jel. 17.12 A tíz szarv is, melyeket láttál, tíz király, kik még nem kaptak királyságot, de a fenevaddal együtt egy órára királyoknak járó fennhatóságot fognak kapni.

Ez a szövetség a sátáni birodalom és a hamis kereszténység között azonban nem fog örökké tartani, eljön majd a tiszta, nyílt fenevad imádás, a hamis kereszténység szükségtelen lesz, hamisságai kiderülnek, le lesz meztelenítve, meg lesz szüntetve, be lesz tiltva. A hamisságait pont a fenevad birodalma fogja felfedni, és a hamis tanításokon alapuló kereszténység hívei a kiábrándultságukban elfogadják a fenevad vallását. Ez a terv.

Jel. 17.16 A tíz szarv, melyeket láttál és a fenevad, meg fogják gyûlölni a paráznát, pusztává és mezítelenné teszik, húsát megeszik, õt magát tûzzel égetik meg majd.

Ezért is írja figyelmeztetésként az írás, hogy időben ki kell jönni Babilonból Isten népének, azaz elhagyni a hamis tanításokat, mert ha valaki végigmegy ezen, részt vesz az ítéletben is:

Jel. 18.4 Majd más szózatot hallottam az égbõl, mely így szólt: "Én népem, jöjjetek ki közüle, hogy ne legyetek majd vétkeivel közösségben, és hogy csapásaiból ne kapjatok!

Az igazság pedig egyszerű: Isten parancsolatai és Isten fiában való hit:

Jel. 14.11 Kínlódásuknak füstje felszáll majd az örök korok korain át, nem lesz nyugvásuk sem nappal, sem éjjel azoknak, akik a fenevad elõtt és annak képmása elõtt leborulnak, sem annak, aki magára veszi a fenevad nevének bélyegét.
Jel. 14.12 Itt tûnik ki a szentek állhatatossága, azoké, akik õrzik Isten parancsolatait és a Jézusba vetett hitet."