Határaink

Elkezdtem olvasni egy könyvet, ebből idéznék:
"Hozzáállásunk és gondolkodásmódunk életünk korai szakaszában alakul ki, és jelentős szerepet játszik abban, hogy kik vagyunk és hogyan cselekszünk. Aki soha nem kérdőjelezi meg a saját gondolkodásmódját és hitét, könnyen abba a csapdába kerül, amelyre Jézus utalt, amikor arról beszélt, hogy némelyek 'emberek hagyományaihoz' ragaszkodnak az Isten parancsolata helyett"

Tekintsd meg pischta adatlapját »

Hozzászólások


pischta

  • Dátum 05/11/2018 12:28
...folytatás:

Döbbenten nézek rá. Csak nem valami szörnyű betegség tüneteit fedezte föl rajtam?
- Hogy mi történt velem? Nem értelek. Találtál valamit?...
- Találtam. Végtelenül egyszerű dolgot. Meghaltál.
Trattori nem valami tréfás kedvű ember, a rendelőjében meg éppenséggel nem szokott viccelődni.
- Meghaltam? – hebegem értetlenül. – Hogyhogy meghaltam? Valami gyógyíthatatlan betegség?...
- Csudát betegség. Nem azt mondtam, hogy meg kell halnod. Csak azt, hogy meghaltál.
- Miket beszélsz összevissza. Hiszen az imént magad jelentetted ki, hogy az egészség élő szobra vagyok! ..
- Egészségesnek egészséges vagy. Mint a makk. De meghaltál. Hozzáhasonultál, hozzáidomultál a társadalomhoz, testestül-lelkestül beilleszkedtél, beleolvadtál, eggyé váltál vele, immár nyugalom az osztályrészed, lelki egyensúly, biztonságérzet. Hulla vagy.
- Á, így érted? Még jó. Metafora, hasonlat… Alaposan rám ijesztettél!
- Nem is annyira metafora. A testi halál örök jelenség, s végeredményben igencsak banális. De van más halál, s az olykor még rosszabb. A személyiségről való lemondás, az utánzás, a mimikri tökélyre emelt készsége, meghódolás a környezetnek, önmagunk feladása… De hát nézz körül. Beszélj az emberekkel. Nem veszed észre, hogy legalább hatvan százalékuk halott? S ez a százalékarány évről évre csak növekszik. Kihunytak, legyalultak, igába hajtottak. Mind ugyanazt kívánja, ugyanarról beszélget, a gondolata is egy és ugyanaz valamennyinek. Undorító tömegkultúra.
- Mesebeszéd. Most, az egykori szorongások, lidércnyomások nélkül sokkal inkább érzem, hogy élek mint valaha, sokkalta élőbb vagyok most, amikor megnézek egy meccset, vagy amikor tövig nyomom a gázpedált.
- Szegény Enrico. Áldottak a te egykori szorongásaid.
Hát ebből elegem van. Most már igazán idegesít ez az ember.
- Nos ha meghaltam, mivel magyarázod, hogy sose adtam el annyi szobrot, mint épp ebben az utolsó esztendőben? Ha olyan agyalágyult volnék, mint ahogy mondod…
- Nem agyalágyult. Halott. Hatalmas országok vannak manapság, melyeknek egész lakossága halott. Több száz millió hulla. Dolgoznak, építenek, terveznek, kitalálnak, szörnyűségesen sokat tesznek-vesznek. És boldogok, elégedettek. De halottak, szegénykék. Mikroszkopikusan parányi kisebbség a kivétel: ezek azt csinálnak, amit csinálni akarnak, azt szeretik, amit szeretni akarnak, s abban hisznek, amiben hinni akarnak. A többi: akár azok a bizonyos jobblétre szenderült bennszülöttek az Antillákon: a varázslók föl- föltámasztják s kihajtják őket a földekre dolgozni. A mi pedig a szobraidat illeti, épp a siker, amiben most van, egykor annál kevésbé volt részed, igen, pontosan a sikered bizonyítja legjobban, hogy meghaltál. Alkalmazkodsz, számítgatsz, tájékozódol, lépést tartasz; letörted a tüskéidet, levontad a zászlóidat; a bolond, a lázongó, a ábrándokban ringatózó, ámított és önámító Enrico benyújtotta lemondását. Ezért tetszel most a közönségnek, a tömegnek, a halottak nagy tömegének.
Fölugrok. Nem bírom tovább.
- És te?! – kiáltok rá dühösen. – Magadról miért nem beszélsz?
- Én? – ingatja szomorúan a fejét. – Hát persze. Meghaltam én is. Sok-sok éve már. Hogyan bírna ellenállni az ember egy ilyen városban? Hulla vagyok bizony magam is. Csak hát nekem maradt egy kis résem… talán a szakmai becsület tartatta meg velem… s ezen a szűk kis résen még sikerül kilátnom a világra.
Most már igazán beesteledett. A szépséges ipari füstköd ólomszínre változott. Az ablakon át épp csak hogy kivehető immár a szemközti ház.

pischta

  • Dátum 05/11/2018 12:27
Talán lazán kapcsolódik, de eszembe jutott egy Buzzati novella:

Orvosnál

Orvoshoz mentem, időszakos vizsgálatra: szokásommá vált ez, mióta betöltöttem a negyvenet.
Az orvos, Carlo Trattori, régi barátom, kívül-belül ismer már.
Szürke, ködös őszi délután, nemsokára beesteledik.
Alighogy belépek a szobájába, Trattori különös, fürkésző pillantást vet rám, majd elmosolyodik:
- De hiszen te remek bőrben vagy! Szinte rád se lehet ismerni… kivált ha belegondol az ember, milyen nyúzott volt a képed még alig néhány éve is.
- Így van. Nem emlékszem, hogy valaha is ilyen jól éreztem volna magam.
Rendszerint akkor megy az ember doktorhoz, ha nincsen jól. Most viszont azért kerestem föl a barátomat, mert jól vagyok, sőt remekül. S valami új elégtételfélét is érzek Trattori irányában: mindeddig neurotikusnak ismert, szorongásosnak, századunk valamennyi fő lelki betegségétől megpróbált szerencsétlen alaknak.
De most jól vagyok. Néhány hónapja egyre jobban. Immár nem fordul elő, soha többé nem fordulhat, hogy a reggeli ébredéskor, amikor a nagyváros szomorú, halotti szürkesége beszivárog a redőnyök résein, öngyilkos tervek foganjanak az agyamban.
- Megvizsgáljalak? Van értelme? – mondja Trattori. – Ezúttal potyán jutnék a honoráriumomhoz…
- Hát, ha már itt vagyok…
Levetkőzöm, végigfekszem a vizsgálóasztalon, ő megméri a vérnyomásomat, meghallgatja a szívemet, tüdőmet, megvizsgálja a reflexeimet. Nem szól egy szót se.
- Nos? – kérdem.
Trattori vállat von, válaszra se méltat. Csak néz. Úgy néz, mintha nem ismerné már unásig a képemet. Végre meg is szólal:
- Azért áruld el: mi van a képzelődéseiddel, a klasszikus képzelődéseiddel? Az agyrémeiddel? Nálad meggyötörtebb pasast még életemben nem láttam. Csak nem akarod elhitetni velem…?
Leintem, határozottan, energikusan:
- Tabula rasa. Tiszta lap. Tudod te, mi az a semmi? Még az emléke sem kísért! Mintha más ember volnék.
- Mintha más ember volnál….- viszonozza Trattori vontatottan, gondolataiba mélyedve. Odakint közben megsűrűsödött, összeállt a füstköd. Öt óra van még csak, de lassanként sötétedik már.
- Emlékszel?...- mondom-, emlékszel még, hogy éjjel egykor, kettőkor is rád törtem olykor, hogy kiönthessem neked a lelkemet? Te meg hallgattad a nyavalygásomat, pedig olyan álmos voltál, majd lefordultál a székről. Szégyellem magam, ha csak rágondolok is. Milyen hülye voltam, csak most látom, milyen rettenetesen hülye voltam.
- Hm, ki tudja.
- Tessék?
- Semmi. Hanem válaszolj, de őszintén: most boldogabb vagy, mint akkor?
- Boldogság! Micsoda nagy szavak!
- Na jó, mondjuk… elégedett, derűs, jókedvű..?
- Hát persze hogy jobbkedvű vagyok most.
- Mindig panaszkodtál, hogy a családban, a munkában, az emberek között magányosnak érzed magad, elszigeteltnek, elidegenedettnek… Egyszóval mindez a múlté?
- A múlté bizony! Először történik meg az életemben, hogy… hogy is mondjam? Hogy vére úgy érzem: beilleszkedtem a társadalomba.
- Teringettét! Gratulálok. Ennek pedig biztonságérzet a következménye, ugye? Tiszta lelkiismeret, igaz?
- Ugratni akarsz?
- Eszem ágában sincs. És mondd csak: rendszeresebben élsz, mint azelőtt?
- Nem tudom. Talán.
- Tévét nézel-e?
- Majd minden este. Irmával szinte sose járunk el hazulról.
- Hát a sport érdekel-e?
- Nevetni fogsz: kezdek szurkolóvá válni.
- És melyik csapatnak szurkolsz?
- Természetesen az Internek.
- Pártállásod?
- Miféle pártállásom?
- Hát a politikai.
Fölállok, odamegyek hozzá, a fülébe súgok egy szót.
Mire ő:
- Minek ez a titokzatoskodás? Mintha nem tudna róla mindenki.
- Megbotránkoztattalak?
- Ugyan. Mindennapi dolog ez már a polgárság körében. És a kocsi? Szeretsz autót vezetni?
- Rám se ismernél, ha most látnál a volánnál. Tudod, milyen csiga voltam azelőtt. Nos múlt héten négy óra tíz perc alatt tettem meg az utat Rómától Milánóig. Stopperral ellenőrizve… De szabad tudnom, mi ez a vallatás?
Trattori leveszi a szemüvegét. Ültében az asztalra könyököl, kezét összekulcsolja.
- Akarod tudni, mi történt veled?

pischta

  • Dátum 05/11/2018 12:25
Az idézetet azért gondoltam megosztani, mert azt tapasztalom, sokan nem hajlandóak gondolkodni. Azt gondolom, van helye annak, hogy nem bizonytalanít el rögtön bennünket, ha valaki megkérdőjelezi azt, amiben hiszünk, de megvan a helye az ellenérvek átgondolásának is.

timola

  • Dátum 03/11/2018 22:30
Ez nem az a hely, de BIG like :)

Két dolog miatt: hogy elkezdted olvasni, illetve a választott idézet is "velős"