Klímahiszti?

Csak gondoltam új bejegyzésben folytatom, mert eltelt egy pár nap, és hátha érdeklődésre tart még számot a téma.
Timola bemásolt egy cikket. A linkje: https://mandiner.hu/cikk/20200107_erre_a_vilagrendre_kell_nemet_mondani
A cikkel részben egyet tudok érteni. Sajnos tényleg vannak, akik meglovagolják, a saját érdekeiket akarják érvényesíteni ez által is. Én azt értettem meg, hogy a Jelenések könyve 13. fejezetében lévő eseményekhez is kapcsolható, mert az ott leírt egyik hatalom részben a bolygó megmentésére hivatkozva fogja majd rákényszeríteni az akaratát az emberiségre. Meredek? Nagyon hosszú lenne ezt most részletesen elmagyarázni. Régebben írtam több naplóbejegyzést is, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megértsük, mit is jelentenek a fenevadak, amik szükségesek ahhoz, hogy beazonosíthassuk a tengerből feljövő fenevadat.
A lényeg: nem csak a politikusok és a kereskedők élnek vissza a helyzettel, de a vallás is.
Jelenések könyve 18. fejezetében olvashatjuk, hogy amikor Isten kitölti az utolsó hét csapást, a Föld vezetői és a kereskedők is siránkoznak. Na nem azon, hogy meg kellett volna térniük, meg, hogy miért hittek, miért szövetkeztek Babilonnal:
"És siratják őt, és jajgatnak ő rajta a föld királyai, a kik vele paráználkodtak és dobzódtak, mikor az ő égésének füstjét látják,
Nagy távol állva az ő kínjától való félelem miatt, mondván: Jaj! jaj! te nagy város, Babilon, te hatalmas város, hogy egy órában jött el ítéleted!
A föld kalmárai is siratják és jajgatják őt, mert az ő árúikat immár senki nem veszi;
Arany és ezüst, és drágakő és gyöngy, és gyolcs és bíbor, és selyem és skárlátczikkeket; és minden thinfát és minden elefántcsontedényt, és drágafából és rézből és vasból és márványkőből csinált minden edényt;
És fahajat és illatszereket, és kenetet és tömjént, és bort és olajat, és zsemlyelisztet és gabonát, és barmokat és juhokat, és lovakat és kocsikat, és rabokat és emberek lelkeit.
És a gyümölcs, a mit a te lelked kívánt, eltávozott tőled, és minden a mi ínyes és pompás, eltávozott tőled, és többé azokat meg nem találod.
Ezeknek árosai, a kik meggazdagodtak ő tőle, távol állanak az ő kínjától való félelem miatt, sírván és jajgatván,
És ezt mondván: Jaj! jaj! a nagy város, a mely öltözött gyolcsba és bíborba és skarlátba, és megékesíttetett aranynyal, drágakövekkel és gyöngyökkel; hogy elpusztult egy órában annyi gazdagság!"
Látszik, hogy jogos Isten ítélete, mert menthetetlenül megvakultak ezek az emberek. Minden pusztul, Isten csapásait kapják, és az anyagi veszteségeket siratják...

Tekintsd meg pischta adatlapját »

Hozzászólások


pischta

  • Dátum 19/01/2020 20:38
Timola: köszönöm, hogy leírtad a gondolataidat.
Az önellentmondással kapcsolatban. Nem szeretném azt képviselni, hogy megmenthető a bolygónk. Tudom, hogy menthetetlen, és téved/hazudik, aki mást mond.
Mások is képviselik, hogy mekkora a baj. A megoldáskínálásban van különbség. Nekünk azt kell képviselnünk, hogy Jézus visszajövetele oldja meg az emberileg reménytelen helyzetet. Képviselni azt, hogy ez örömhír mindazoknak, akik készen várják Őt. Képviselni azt, hogy az a megoldás, amit a Jelenések 13-ban lévő 2 hatalom felkínál, nem megoldás, sőt, Isten kifejezetten ellenzi (lásd a következő fejezetet).
Egyébként, ha az emberek átállnának a vegán életmódra, tényleg el tudna a Föld ennél több embert is tartani. De a tömegek ezt a változtatást is túl nagy árnak tartják.
Én is olvasok cikkeket, és nem gondolom, hogy egyoldalú lennék. Az ausztrál helyzet sem szokványos, amit el lehetne intézni azzal, hogy hisztériakeltés. Az a gond, hogy rendszeresen találkozunk természeti csapások híreivel, amit nem lehet, nem helyes azzal elintézni, hogy mindig is voltak hasonló dolgok. Ha elolvassuk Jézus végidőről szóló próféciáját Máté 24-ben, Lukács 21-ben, sok olyan dologról szól, amire azt lehet mondani, hogy ezek mindig is voltak. Hogyan lehet akkor, hogy ezek a végidő jelei? Nem költői a kérdésem.
Gazdagok kapzsisága: igaz, hogy a döntéshelyzetben lévők visszaélnek a helyzetükkel, és ez is ellehetetleníti a helyzetet. Ennek ellenére kell azt képviselnünk, hogy számít a saját döntésünk: mi igyekezzünk minél kevésbé szennyezni a környezetünket, csökkenteni az ökológiai lábnyomunkat, mert még él az, hogy Isten ránk bízta ezt a Földet, és számon fogja kérni:
"És megharagudtak a pogányok, és eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adj a te szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, és a kik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak; és elpusztítsd azokat, a kik a földet pusztítják." (Jel 11:18)

timola

  • Dátum 18/01/2020 11:42
Pischta: sokat gondolkodtam, válaszoljak-e egyeltalán.
Az előző naplód, és a mostani igei kiindulópontjai világosan tartalmazzák, hogy mi fele tartunk. Ezt nem lehet megváltoztatni, a történelem Ura eldöntötte; joga van hozzá - szuverén Úr. Gondolom, ebben egyetértünk.

Erre szeretnék reagálni:
"Én azt értettem meg, hogy a Jelenések könyve 13. fejezetében lévő eseményekhez is kapcsolható, mert az ott leírt egyik hatalom részben a bolygó megmentésére hivatkozva fogja majd rákényszeríteni az akaratát az emberiségre. Meredek? Nagyon hosszú lenne ezt most részletesen elmagyarázni."

Szerintem saját magaddal kerülsz ellentmondásba ....
Ha a tömeghisztéria erővonalai mentén mozdulsz ("mentsük meg a Földet", "melegszik az éghajlat", "olvadnak a jéghegyek" plussz Gerda ...), a félelem és a kárhoztatás fog eluralkodni látásodon.
Ezáltal Te is szócsöve leszel ennek az - alapvetően New Age és náci ideológiát felemelő hatalomnak - ami előkészíti a következő korszakot. Meredek? Igen, az.

Fontos, hogy a keresztények józanok maradjanak.
Ezért idéztem a másik naplóban az Ausztráliában élő volt csoporttársam üzzenetét. Őt világi, józan, talpraesett személyként ismertem meg.

Milyen érdekes, hogy azok a tudósok, akik a globális felmelegedés ellenkezőjét és a Föld lakosságának létszám növekedésének fenntarthatóságát állítják, ki vannak rekesztve szakmai körökből, a publikálás lehetőségéből ...

Fontos, hogy több nézőpontból származó információkat kritikusan elemezzük, megvizsgáljuk. Ha ezekhez való hozzáférésünket valakik ellehetetlenítik (bármilyen nemes célért "küzdő" lobbynak is tűnik), kezdjünk el gyanakodni, hogy nem a teljes igazságot tárják elénk.

Szerintem a leggazdagabb réteg kapzsisága, kontrolállatlan hatalomvágya teszi élhetetlenné a világunkat.
Ezt a törekvést a jelen felállásban a bal-liberális, "zöld"- és életellenes mozgalmak szolgálják ki, nemzetközi viszonylatban.
Isten életpárti.

Választani kell.

pischta

  • Dátum 13/01/2020 19:05
Timola: elolvastam. Szinte csak politikai oldalról közelít a cikk, és erősen jobbra húz. Joga van hozzá, csak számomra így nem hiteles. Nem azért mert jobbra húz, hanem azért, mert tudományos érvekkel nem foglalkozik, politikailag pedig első ránézésre elkötelezett, így nem bízok benne.
Egyébként ez a bejegyzésem már jóval tovább lépett, nem egy eseménnyel foglalkoztam, hanem azzal, hogy merre tartunk. Örülnék, ha erről is esne szó, és nem 2Péter:3 által emlegetett stílusban.

timola

  • Dátum 13/01/2020 07:54
https://mandiner.hu/cikk/20200112_igy_sodorta_a_katasztrofa_szelere_a_zold_baloldal_ausztraliat