Tisztelt Tagjaink!

Örömmel tölt el minket, hogy gondolataikkal gazdagítják oldalunk közösségét. Ilyen módon lehetőség nyílik hasznos eszmecserékre, továbbá egymás gondolatainak, karakterének jobb megismerésére. Ez olyan érték, melyet támogatni szeretnénk a jövőben is.

A naplófelület minőségibbé tételének érdekében, ugyanakkor kérjük, ne a bejegyzések mennyiségére, hanem minőségére koncentráljunk. Kérjük nem elaprózni a gondolatokat, továbbá legyünk tekintettel egymásra olyan téren, hogy ne árasszuk el egyszerre a bejegyzéseinkkel a naplófelületet, hogy mások gondolatainak is maradjon hely. Kérünk mindenkit, hogy amennyiben lehetséges, úgy napi egy naplóbejegyzésnél többet ne tegyen közzé, hogy a főoldalon mások bejegyzséeinek is legyen hely, és időben ne kerüljenek túl gyorsan a főöldalról le.

Kérnénk mindenkit, hogy a naplókban és a hozzászólásokban mellőzzék a személyeskedést. Amennyiben ez nem lehetséges, a jövőben mindennemű figyelmeztetés nélkül törölni fogjuk az ilyen jellegű naplókat és/vagy hozzászólásokat. Az elmélyült vitáknak továbbra is helyt ad az oldal, de nem személyre, hanem tárgyra fókuszáltan.

Ezen oldal fórum része MODERÁLT KÖZEG. Bár igyekszünk minél rugalmasabbak lenni - a nézetek ütköztethetősége végett - a kulturált vita érdekében időnként kénytelenek vagyunk eltávolítani hozzászólásokat és bejegyzéseket. Ez természetszerűen nem lehet mindenki szubjektív igazságérzetével összhangban. Köszönjük megértésüket!

keresztenytars.net

----------

Részlet az oldalra való feliratkozáskor minden tag által elfogadott "Felhasználói feltételek" szövegéből:

7. A Felhasználó által feltöltött / létrehozott tartalom - beleértve az oldalon folytatott levelezés tartalmait is - nem tartalmazhat jogosulatlan vagy a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat vagy üzleti titkokat, szerzői jogokat sértő alkotóelemeket, megtévesztő jellegű adatokat, hamis tényeket, valós tényeket nem tüntethet fel hamis színben, mások személyiséghez fűződő jogait nem sértheti, olyan tényeket, adatokat, véleményeket vagy egyéb alkotóelemeket, amelyek alkalmasak kiskorúak szellemi, testi vagy erkölcsi fejlődésének hátrányos befolyásolására, amelyek nincsenek tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelő értékítéletre és az emberi méltóságra, súlyos vagy széleskörű ellenállást váltanak ki, becsmérlők vagy megalázók, faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket szítanak, egészségre ártalmas anyagok használatára bátorítanak, elfogadhatatlan mértékű félelem, vagy nyugtalanság érzetet keltenek, bárkinek a magánéletét vagy nyugalmát indokolatlanul zavarják, bűncselekményre felbujtást; szexuális, erőszakos vagy trágár tartalma miatt megbotránkozás vagy félelem keltésére alkalmas alkotóelemeket, a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó reklámot. Politikai jellegű, és az oldal szellemiségével ellenkező megnyilvánulások nem megengedettek.

https://www.keresztenytars.net/page/tos/

Köszönettel: Szolgabíró


----------

Kedves Tagjaink!

Mindenkinek joga van a véleményéhez, még akkor is, ha az bizonyos esetekben nem keresztény hozzáállást tükröz. Jobb, ha idejekorán kiderül valakiről, hogy mennyire fontosak neki a keresztény értékek, a hit, a vallás, Krisztus, a Biblia stb. mintha ez nem történne meg, és csak később okozna csalódást valakinek. A naplófelület így indirekt módon, a személyes gondolat és érzésvilág kifejeződésének eszközeként is szolgálhatja az ismerkedést.

Sajnos időnként egyes tagjaink nem csak erre használják ezt a lehetőséget, bár sose feledjük, hogy még a provokációnak szánt gondolatok is sokat elárulhatnak valakinek a szellemi és lelki világáról. Ezért nagy körültekintéssel igyekszünk viszonyulni ezen jelenségekhez. Egy konfliktus és annak kezelése sokszor vizsgát jelent mindenkinek, így nekünk is. Mi sem vagyunk tökéletesek, így nekünk sem sikerül mindenki kedvére kezelnünk minden helyzetet. Az egyéni érzékenység egyénenként változó, így ha minden témát, vagy véleményt kimoderálnánk, a naplófelületnek megszűnne minden spontán, életszerű és a világ valóságát IS tükröző egyéni íze, jellege.

A keresztény emberek is a világban élnek, még akkor is, ha nem a világnak, így a hagyományos vallást, hitet, hitbeli nézeteket, meglátásokat, biblikus és teológiai megközelítéseket boncolgató témák mellett olykor olyan témákat is beemelhetnek, melyek saját egyéni világukat foglalkoztatja. Természetesen mindenkinek szíve joga, hogy valamire reagál-e, találva érzi-e magát egy-egy téma felvetésének a kapcsán.

Igyekszünk ugyanakkor kiszűrni sok "nem ide illő" megnyilvánulást, a személyeskedéseket, de ehhez a tagjaink aktív közreműködésére IS szükség van. Ezúttal IS kérünk mindenkit, hogy legelőször is felénk jelezze személyes gondjait, és ne a naplófelületet használja erre. Sajnos mindenki kedvére nem tudjuk működtetni az oldalt, bár az igyekezet megvan bennünk. Köszönjük megértésüket, megértéseteket!

Áldás és békesség legyen mindenkivel, szeretettel: Szolgabíró és a keresztenytars.net moderátori közössége.

----------

Kedves Tagjaink!

Nem tisztségünk megítélni az emberek véleményét, de amíg egy felvállaltan keresztény, vallási oldalon a "hitviták" - legyenek azok olykor kissé túlzóak is - elfogadottnak tekinthetőek addig a pontig, amíg mások hitbéli meggyőződését nem sértik, addig a politika ingoványát nem szívesen látnánk ezen oldal keretei között. Van bőven elég hely és fórum az úgynevezett "világi" oldalakon, ahol a sárdobálás elfogadott dolog. (Persze tudjuk, sokaknak ez az oldal nem elég keresztényi... de semmi sem tökéletes, mi sem. Mi azonban a saját gerendánkkal igyekszünk foglalatoskodni.)

A magukat kereszténynek valló emberek is lehetnek - és vannak is - egymástól különböző, eltérő politikai állásponton, és az ebből fakadó vitáknak, sárdobálásnak jelen fórumon nem szeretnénk helyet biztosítani. Ezen álláspontunk a felhasználói feltételekben minden belépő által eddig is elfogadásra került. Köszönjük hát mindenki megértését. Nem a vita, hanem a vita milyensége, minősége az, ami moderálásra szorul az esetek 99%-ban.

Vitatkozni, megvitatni témákat, jelenségeket stb. úgy is lehet, hogy a másik személyét és álláspontját tiszteletben tartjuk, és a vitában a mi álláspontunk megismertetésére törekszünk a másik álláspontjának a megismerésével egyetemben, nem csak úgy, hogy a vita egyetlen célja, a másik fél minden eszközzel és minden áron történő meggyőzése, s ami ennél is rosszabb gyalázása, becsmérlése stb. Ahány ember, annyi nézete, olvasata létezik a valóságnak, és ezt megérteni és elfogadni nem egyszerű dolog.

Szeretettel: Szolgabír

----------

Tisztelt Tagjaink!

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a személyes ellentéteik rendezésére oldalunk nem biztosít nyilvánosságot a naplófelületen. Ezért minden ilyen jellegű naplót, amely tartalmaz ilyet, a jövőben is törölni fogunk, tekintet nélkül arra, hogy abban szubjektíve ki érzi magát sértettnek, saját vélt vagy valós igazságában.

A személyes viták rendezése nem oldalunk adminisztrátorainak a feladata, és kérünk mindenkit, tartsa ezt az elvet tiszteletben. Ebben a témában nem szándékszunk vitát nyitni ebben a naplóban. Köszönjük szíves megértésüket!

Szeretettel: Szolgabíró