Tisztelt Tagjaink!

Örömmel tölt el minket, hogy gondolataikkal gazdagítják oldalunk közösségét. Ilyen módon lehetőség nyílik hasznos eszmecserékre, továbbá egymás gondolatainak, karakterének jobb megismerésére. Ez olyan érték, melyet támogatni szeretnénk a jövőben is.

A naplófelület minőségibbé tételének érdekében, ugyanakkor kérjük, ne a bejegyzések mennyiségére, hanem minőségére koncentráljunk. Kérjük nem elaprózni a gondolatokat, továbbá legyünk tekintettel egymásra olyan téren, hogy ne árasszuk el egyszerre a bejegyzéseinkkel a naplófelületet, hogy mások gondolatainak is maradjon hely.

Kérnénk mindenkit, hogy a naplókban és a hozzászólásokban mellőzzék a személyeskedést. Amennyiben ez nem lehetséges, a jövőben mindennemű figyelmeztetés nélkül törölni fogjuk az ilyen jellegű naplókat és/vagy hozzászólásokat. Az elmélyült vitáknak továbbra is helyt ad az oldal, de nem személyre, hanem tárgyra fókuszáltan.

Ezen oldal fórum része MODERÁLT KÖZEG. Bár igyekszünk minél rugalmasabbak lenni - a nézetek ütköztethetősége végett - a kulturált vita érdekében időnként kénytelenek vagyunk eltávolítani hozzászólásokat és bejegyzéseket. Ez természetszerűen nem lehet mindenki szubjektív igazságérzetével összhangban. Köszönjük megértésüket!

keresztenytars.net

----------

Részlet az oldalra való feliratkozáskor minden tag által elfogadott "Felhasználói feltételek" szövegéből:

7. A Felhasználó által feltöltött / létrehozott tartalom - beleértve az oldalon folytatott levelezés tartalmait is - nem tartalmazhat jogosulatlan vagy a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat vagy üzleti titkokat, szerzői jogokat sértő alkotóelemeket, megtévesztő jellegű adatokat, hamis tényeket, valós tényeket nem tüntethet fel hamis színben, mások személyiséghez fűződő jogait nem sértheti, olyan tényeket, adatokat, véleményeket vagy egyéb alkotóelemeket, amelyek alkalmasak kiskorúak szellemi, testi vagy erkölcsi fejlődésének hátrányos befolyásolására, amelyek nincsenek tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelő értékítéletre és az emberi méltóságra, súlyos vagy széleskörű ellenállást váltanak ki, becsmérlők vagy megalázók, faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket szítanak, egészségre ártalmas anyagok használatára bátorítanak, elfogadhatatlan mértékű félelem, vagy nyugtalanság érzetet keltenek, bárkinek a magánéletét vagy nyugalmát indokolatlanul zavarják, bűncselekményre felbujtást; szexuális, erőszakos vagy trágár tartalma miatt megbotránkozás vagy félelem keltésére alkalmas alkotóelemeket, a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó reklámot. Politikai jellegű, és az oldal szellemiségével ellenkező megnyilvánulások nem megengedettek.

https://www.keresztenytars.net/page/tos/

Köszönettel: Szolgabíró

Hozzászólások