Tisztelt Tagjaink!

A keresztenytars.net oldal egy magánkezdeményezés, amely díjmentesen, felekezetektől függetlenül igyekszik társkereső, barátkozó és véleménynyilvánító helye lenni – elsősorban – minden keresztény szellemiségű embertársunknak. Kérünk szeretettel minden tagunkat, hogy mielőtt kritikát fogalmaz meg, bármivel, bárkivel kapcsoltban, fontolja meg az alábbi szempontokat.

1.) Az oldal és annak üzemeltetői halandó, tökéletlen emberek, az általuk végzett munka, alkalmazott moderálási elvek ebből fakadóan nem lehetnek mindenki tetszésére, elégedettségére. Ezért előre is elnézését kérjük mindenkinek.

2.) Örökös vita az oldalon, a „ki a keresztény és a ki nem” kérdésköre, amellyel kapcsolatban nem szándékszunk senkit megítélni, ennek alapján kirekeszteni, mivel úgy véljük, ennek eldöntése Isten dolga. Az oldalra azonban feliratkozhatnak nem keresztény emberek is, akik érdeklődnek a kereszténység iránt, vagy egyszerűen csak barátkozni, társat keresni szeretnének.

3.) Mivel az oldalt ingyenesen, és szabad időnk felhasználásával működtetjük, sajnos nincs mindig időnk és energiánk a naplófelületeken zajló viták, nézeteltérések folyamatos monitorizálására. Előfordul az is, hogy időszakosan csak minimális fenntartási tevékenységre akad időnk. Azonban az oldal monitorizálásában az aktív tagjaink is részt vehetnek, és segíthetnek is minket. Kérjük, vegyék ezeket figyelembe, és bátran jelezzék, ha rendellenességeket tapasztalnak. Kérjük ezt „Jelentéstétel” vagy levél küldése által tegyék, az adminnak privátban, és nem a naplófelületet használva ehhez. Azonban ezzel, ugyanakkor nem egymás „jelentgetésére” óhajtunk buzdítani senkit sem.

4.) Nem tudjuk mindenki hitelveinek, meggyőződésének, a kereszténységről alkotott ideáljának megfelelően adminisztrálni az oldalt, mivel ez számunkra emberileg lehetetlen. A fórumokon azonban sok esetben személyes sérelmek ütköznek személyes sérelmekkel, amelyeknek vajmi kevés köze van bárminemű vélt, vagy valós keresztény értékrendhez. Kérünk mindenkit, az vesse tehát az oldalra az első követ, aki…

5.) Ha minden, egyeseknek sérelmes, vagy nem tetsző naplóbejegyzést azonnal törölnénk, akkor soha, senkinek sem lenne alkalma szembesülni olyan – adott esetben minden látszat ellenére építő, elgondolkodtató, a továbbiakban akár személyiséget, hitet stb. érlelő – nézőpontokkal, kritikákkal, véleményekkel is, melyek ugyanakkor sokat elárulnak azok íróiról, azok személyiségéről. Egyszerűbben fogalmazva, egy – akár kellemetlen, vagy parázs – vita során többet tudhatunk meg egymás személyiségéről, lelki beállítottságáról, hitéről vagy annak hiányáról stb. mint egyéb esetben, az oldal használata során. Ezért is igyekszünk – bizonyos határokon belül – teret engedni olyan megnyilvánulásoknak is, amelyekkel ugyanakkor mint üzemeltetők, nem azonosulunk.

6.) A naplókban megjelenített tartalmakért – a felhasználói feltételek elfogadása által – nem az oldal üzemeltetőit, hanem a tartalmak létrehozóit terheli a felelősség. Ezért kérjük, mindenki vegye ezt figyelembe. A szó kétélű kard, mely egyaránt alkalmas mások, és magunk megsebzésére.

Szeretettel: Szolgabíró és a keresztenytars.net